Wyruszyła 16. rzeszowska Piesza Pielgrzymka do Lwowa

„Pielgrzymka otwiera oczy na Bożą łaskawość. Wyruszamy na pielgrzymi szlak, aby wyregulować nasze sumienie, aby było wrażliwe i prawdziwe, aby odrzucić wszystko to, co jest w naszym życiu bożkiem” – mówił bp Edward Białogłowski w kościele pw. Świętego Krzyża w Rzeszowie. Eucharystią rozpoczęła się 16. Rzeszowska Piesza Pielgrzymka do Lwowa pod hasłem „Matko pokoju – błagamy Cię”. Na szlak wyruszyło kilkadziesiąt osób. Pątnicy będą modlić się o pokój na Ukrainie oraz za mieszkaniowców miejscowości, przez które w poprzednich latach przechodziła pielgrzymka w drodze do Katedry Lwowskiej.

Ze względu na toczącą się wojnę na Ukrainie pielgrzymi, po trzech dniach wędrówki, dotrą do Medyki, następnie pojadą do Jarosławia, by zakończyć pielgrzymowanie Mszą św. w tamtejszej kolegiacie.

22 czerwca 2024 r. Mszy św. na rozpoczęcie 16. Rzeszowskiej Pieszej Pielgrzymki do Lwowa w kościele pw. Świętego Krzyża w Rzeszowie przewodniczył bp Edward Białogłowski. W koncelebrze udział wzięli: ks. Władysław Jagustyn, Dyrektor lwowskiej pielgrzymki, ks. Stanisław Słowik, ks. Eugeniusz Królik oraz ks. Tomasz Mytych, wikariusz tutejszej parafii. W Eucharystii udział wzięli pątnicy wyruszający na pielgrzymi szlak oraz ich bliscy.

Ks. Tomasz Nowak, proboszcz parafii Świętego Krzyża w Rzeszowie, powitał pątników i zebranych w kościele.

Homilię wygłosił bp Edward Białogłowski. Kaznodzieja nawiązując do odśpiewanego psalmu responsorialnego, zachęcał do ufnego wyruszenia na pielgrzymi szlak, na którym czeka na pątników łaska Pana.

W homilii kaznodzieja przestrzegał, że Boga można zlekceważyć. Ukazując postać proroka Zachariasza, wskazał, że był on darem Boga, ratunkiem, pomocą dla ludzi, którzy niestety nie skorzystali z tej szansy. Zabijają Zachariasza, tym samym zagłuszając Boga, który przyszedł do nich, aby im po prostu pomóc, nawrócić ich. „Pielgrzymka jest również po to, aby wyregulować nasze sumienie, aby było wrażliwe i prawdziwe”- mówił bp Białogłowski.

Odwołując się do odczytanej Ewangelii, bp. Białogłowski zachęcał zgromadzonych, aby nie trafili ufności w Bożą opatrzność. Zwracając się do pątników poprosił ich o modlitwę dziękczynną i błagalną między innymi za kapłanów i diakonów, za pracowników oświaty i młodzież, którzy wczoraj ukończyli rok formacji, za małżonków oraz za rozpoczynających wakacyjne rekolekcje.

Na zakończenie do pątników zwrócił się ks. Władysław Jagustyn, dyrektor lwowskiej pielgrzymki.

Na szlak 16. Rzeszowskiej Pieszej Pielgrzymki do Lwowa pod hasłem „Matko pokoju – błagamy Cię” wyruszyło około 50 osób. Ze względu na toczącą się wojnę na Ukrainie pielgrzymi, po trzech dniach wędrówki, dotrą do Medyki, a następnie pojadą do Jarosławia, by zakończyć pielgrzymowanie Mszą św. w tamtejszej kolegiacie. (jo)

Zdjęcia: ks. J. Oczkowicz

Udostępnij