Zakończenie peregrynacji obrazu Matki Bożej Robotników Solidarności

17 września 2020 r. Mszą św. w kościele bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Rzeszowie zakończyła się peregrynacja obrazu Matki Bożej Robotników Solidarności po wybranych parafiach diecezji rzeszowskiej. Hasłem przewodnim peregrynacji były słowa ks. Popiełuszki: „Z Matką Odkupiciela mocni nadzieją”.

Obraz Matki Bożej Robotników Solidarności został przywieziony do Rzeszowa 26 kwietnia 2020 r. W raz z obrazem przekazywane zostały relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki i miniatura krzyża z Nowej Huty. Przez blisko 5 miesięcy obraz nawiedził 144 parafie leżące na terenie okręgów NSZZ Solidarność Regionu Rzeszowskiego (okręg Ropczycko-Sędziszowski, okręg Kolbuszowski, Strzyżowski i okręg Rzeszów).

Mszy św. na zakończenie peregrynacji w kościele bł. ks. Jerzego Popiełuszki przewodniczył ks. Stanisław Jamiński, dziekan dekanatu Rzeszów-Południe. Homilię wygłosił ks. Ireneusz Folcik, emerytowany proboszcz parafii św. Józefa w Rzeszowie i wykładowca homiletyki w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie.

Kaznodzieja wiele miejsca poświęcił roli Matki Bożej na drodze chrześcijańskiego nawrócenia. „Maryja przychodzi do nas ze swoją miłością ale także z wezwaniem do nawrócenia. Święty Jan Apostoł przypomina, że jeżeli mówimy, iż nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy. To oszukiwanie powoduje brak pokoju w sercu człowieka, w rodzinie, w społeczeństwie, brak pokoju, rozdwojenie i rozdarcie we wspólnocie narodowej, kłótnie i konflikty. Nawrócenie to jest szansa uzdrowienia człowieka; to zdecydowane zerwanie ze złem; to przyjęcie Ewangelii jako drogi życia. Maryja staje na tej naszej grzesznej drodze jako przyjaciółka grzeszników, aby budzić nasze sumienie i ufność w Boże miłosierdzie” – mówił ks. Folcik.

Po Mszy św. w budynku nowego kościoła odbył się koncert organizowany przez Fundację Jednego Serca Jednego Ducha: „Solidarność – Nauczyciele i wartości” nawiązujący do nauczania św. Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego na temat solidarności. W koncercie wystąpili m.in: Beata Bednarz, Agnieszka Cudzich, Agnieszka Musiał, Lidka Pospieszalska, Jan Budziaszek, Marcin Pospieszalski, Leopold Twardowski oraz kameralny Chór i Orkiestra Jednego Serca Jednego Ducha.

Peregrynacja w diecezji rzeszowskiej zakończyła peregrynację obrazu Matki Bożej Robotników Solidarności po parafiach na terenie Rzeszowskiego Regionu Solidarności oraz Solidarności Ziemi Przemyskiej (w Przemyślu peregrynacja rozpoczęła się 21 września 2019 i zakończyła 18 stycznia 2020 r.). Każdego roku obraz przejmuje ten region, który jest organizatorem Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę. Region Rzeszowski oraz Region Ziemia Przemyska wspólnie przygotowują pielgrzymkę, która odbędzie się 19 i 20 września 2020 r. (tn)

Zdjęcia: Tomasz Nowak

Udostępnij