Zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan

„Jedność jest darem, gdyż pochodzi od Boga. My nie jesteśmy w stanie jedności stworzyć, ani wykombinować. Jedność, którą Bóg daje nie jest efektem ludzkich kompromisów, cwaniactwa, dogadywania się” – mówił ks. Paweł Pietrusiak, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie, na zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. We wtorek (25.01.) w kościele pw. Świętego Krzyża w Rzeszowie została odprawiona Msza św. w intencji jedności wszystkich chrześcijan.

Eucharystii przewodniczył ks. Paweł Pietrusiak, zaś w koncelebrze wzięli udział: ks. Władysław Jagustyn, ks. Tomasz Mytych, ks. Tomasz Nowak, ks. Janusz Sądel, ks. Stanisław Słowikks. Krystian Winiarski, który jest delegatem Biskupa Rzeszowskiego i referentem ds. ekumenizmu.

Na początku Mszy św. ks. Władysław Jagustyn, proboszcz parafii pw. Świętego Krzyża, powiedział, że modlitewne spotkanie na zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan jest wołaniem o zgodę ponad różnego rodzaju podziałami.

W homilii ks. Paweł Pietrusiak powiedział, że przeżywany tydzień jest okazją do modlitwy o umiejętność przyjęcia daru jedności jakim Bóg obdarzył Kościół, a także modlitwy o przyjęcie tego daru i odbudowywanie go tam, gdzie ludzka słabość i grzech go niszczy.

Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie powiedział, że warto podjąć refleksję nad darem jedności, który Bóg dał Kościołowi. „W każdą niedzielę wyznajemy w nicejsko-konstantynopolitańskim wyznaniu wiary takie słowa: Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół; Credo in unam sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam. Ów jeden Kościół jest realnym przedmiotem wiary Kościoła. Kościół Jezusa Chrystusa w swojej najgłębszej istocie jest absolutnie jeden. Jeden w czasie, jeden w przestrzeni, bo takiego Kościoła chciał Chrystus. On jest jeden. Kościół jest jeden i jedyny, aż do końca świata. Kościół jest także jedyny na całej ziemi. Ale ten jedyny Kościół nosi w sobie pewne widzialne elementy, które ukazują tę jedność i zarazem ją chronią. Należą do nich: kanon Pisma Świętego, sakramenty, posługa jedności związana z osobą Biskupa Rzymu” – mówił ks. Pietrusiak.

Kaznodzieja powiedział również, że jedność, którą daje Bóg jest lekcją do szukania różnych form jedności w naszym życiu.

Msza św. była transmitowana przez Katolickie Radio VIA. (jn)

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w Kościele w Polsce trwał w dniach 18-25 stycznia 2022 r. Hasło tegorocznego tygodnia „Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon” zostało zaczerpnięte z Ewangelii wg św. Mateusza (Mt 2,2).

Fot. ks. Jakub Nagi

Udostępnij