Zakończyły się warsztaty „Oto słowo Boże”

W przeddzień Niedzieli Słowa Bożego (21 stycznia br.) w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie odbyła się druga już edycja warsztatów pt. „Oto Słowo Boże”. Warsztaty adresowane były do dorosłych osób czytających Słowo Boże podczas liturgii w swoich parafiach. Kurs zorganizowała Akademia Liturgiczna. Zajęcia obejmowały część teoretyczną oraz warsztatową która odbywała się w dziesięcioosobowych grupach.

Uczestnicy dzięki wykładom ks. dr. Tomasza Bąka poznali Słowo Boże jako objawianie. Ks. dr Sławomir Jeziorski przybliżył znaczenie posługi lektora oraz „odczarował” tajniki lekcjonarza. Wykład Anety Wojciechowskej, polonistki, przybliżył zasady analizy tekstu, dzięki której lektor czyta tekst ze zrozumieniem. Analiza tekstu stanowiła niejako wstęp do części warsztatowej, w której pod okiem rzeszowskich aktorów Kornela Pieńko oraz Michał Chołka (który jest także logopedą) uczestnicy uczyli się swobodnego posługiwania głosem, prawidłowej artykulacji. Redaktor muzyczny Radia Rzeszów, Jerzy Frąckowiak przybliżył kwestie odpowiedniego ustawienia przy ambonie, ustawienia mikrofonu, przygotowania w zakrystii oraz „zdradził” sposoby walki z tremą.

Warsztaty zakończyła wspólna Eucharystia. Uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w zajęciach. Poza nabytą wiedza, warsztaty stanowiły także spotkanie ludzi, którzy czytając Słowo Boże pełnią służbę we wspólnotach parafialnych i mogli wymienić się doświadczeniami oraz wątpliwościami, a także mile spędzić czas.

Katarzyna Jezuit

Fot. Magdalena Witkowska

Udostępnij