Bp Jan Wątroba przewodniczył nabożeństwu Zaśnięcia Matki Bożej w Lipinkach

„To co cielesne, też ma swoją wartość, nie tylko to, co duchowe. Człowiek jest całością i jest wezwany do zmartwychwstania także w ciele” – powiedział bp Jan Wątroba podczas uroczystości odpustowych w Lipinkach. Po raz pierwszy odbyła się tam procesja Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny.

14 sierpnia 2022 r., w wigilię Uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, przy ołtarzu polowym obok starego kościoła w Lipinkach rozpoczęły się uroczystości odpustowe. Ksiądz Wacław Śliwa, proboszcz parafii i kustosz Sanktuarium Matki Bożej Wniebowziętej w Lipinkach, w słowach wprowadzenia nawiązał do koronacji figury Matki Bożej Lipińskiej, która miała miejsce w 1980 r. „Pozostało 8 lat do 50-lecia koronacji. Rozpoczynając dzisiaj procesje Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny dopełniamy tryptyk, który będzie tworzyć Zaśnięcie, Wniebowzięcie i Ukoronowanie, 22 sierpnia” – powiedział kustosz.

Mszy św. przewodniczył bp Jan Wątroba. W homilii Biskup Rzeszowski mówił o życiu na wzór Maryi. W nawiązaniu do wzięcia Matki Bożej do nieba z duszą i ciałem, kaznodzieja podkreślił potrzebę troski o duszę i ciało. „To co cielesne, też ma swoją wartość, nie tylko to, co duchowe. Człowiek jest całością i jest wezwany do zmartwychwstania także w ciele. (…) Wniebowzięta Maryja wzywa nas  do radości z duszy i ciała, do radości z posiadanych przymiotów ciała, z naszych sprawności i talentów, nade wszystko do akceptacji samych siebie, nawet jeśli nasza sprawność należy już do przeszłości, jeśli odczuwamy różne braki, oznaki starości i niesprawności. Maryja przypomina, że nasze ciała będą uwielbione. To też wezwanie do troski o ciało i jego godność” – powiedział hierarcha.

Biskup mówił również, że życie na wzór Maryi wiąże się z udziałem w walce ze złem. „Ta walka trwa od stworzenia człowieka, od upadku pierwszych rodziców. Ostatnie słowo należy do dobra, choć wcześniej zło może nas zranić. Ważne, aby nie zrezygnować z walki, nie zgodzić się na grzech, na bylejakość. Najgorszy jest taki stan nie nawrócenia, kiedy rezygnujemy z walki o dobro i nie podejmujemy żadnego wysiłku, by coś w sobie zmienić” – powiedział bp Wątroba.

Mówiąc o wrażliwości Maryi i potrzebie jej naśladowania w służbie człowiekowi, Biskup Rzeszowski zwrócił uwagę na pomoc udzielaną uchodźcom z Ukrainy przez mieszkańców Lipinek (Ukraińcy byli obecni na nabożeństwie). „Tutaj w Lipinkach do dzisiaj przebywają uchodźcy z Ukrainy. Tak wielu z was włączyło się w pomoc uchodźcom” – podkreślił biskup.

Po Mszy św. bp Wątroba poświęcił nową figurę Zaśnięcia Matki Bożej, z którą licznie zebrani uczestnicy nabożeństwa przeszli w procesji do nowego kościoła Sanktuarium Matki Bożej Wniebowziętej w Lipinkach. Nabożeństwo wzorowane na procesjach kalwaryjskich będzie kontynuowane w następnych latach.

Odpust w Lipinkach potrwa do 22 sierpnia. Sumie odpustowej 15 sierpnia przewodniczył pochodzący z Lipinek ks. infułat Wiesław Szurek, który w tym roku przeżywa 50-lecie kapłaństwa. 16 sierpnia głównej Mszy św. będzie przewodniczył ks. Mateusz Łachmanek, neoprezbiter z Lipinek, a 17 sierpnia – bp Edward Białogłowski, który podobnie jak ks. Szurek przeżywa złoty jubileusz kapłaństwa. Kolejne dni to tzw. Dni chwały Maryi, które zakończą się 22 sierpnia we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej. (tn)

Zdjęcia: ks. Łukasz Hendzel

Udostępnij