Złoty jubileusz kapłaństwa ks. Stanisława Potery, diecezjalnego asystenta Akcji Katolickiej

16 czerwca 2024 r. w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Rzeszowie odbyły się uroczystości jubileuszowe 50. rocznicy kapłaństwa ks. Stanisława Potery, pierwszego proboszcza tej parafii i diecezjalnego asystenta Akcji Katolickiej. Mszy św. przewodniczył bp Jan Wątroba.

Mszy św. z okazji złotego jubileuszu kapłaństwa ks. Stanisława Potery, pierwszego proboszcza i budowniczego kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Rzeszowie, przewodniczył bp Jan Wątroba. Eucharystię koncelebrowało ponad 20 kapłanów: byłych wikariuszy i rodaków miejscowej parafii, a także księży z dekanatu Rzeszów-Katedra.

Na początku liturgii ks. Michał Bator, proboszcz parafii pw. Św. Michała Archanioła, powitał uczestników uroczystości.

Homilię wygłosił ks. Krzysztof Gołąbek, proboszcz parafii katedralnej, który pełnił w przeszłości posługę wikariusza w parafii pw. Św. Michała Archanioła.

Kaznodzieja przywołał na początku słowa św. Jana Pawła II, który niejednokrotnie podkreślał, że powołanie do kapłaństwa jest darem i tajemnicą. W nawiązaniu do nich mówił: „Z brzemieniem i zobowiązaniem wobec tych słów oraz rozważaniem nad darem i tajemnicą powołania kapłańskiego stajemy dziś w tej wspólnocie wiary, pod patronatem św. Michała Archanioła, przede wszystkim z dziękczynieniem przed Bogiem za 50 lat realizowania misji kapłana w osobie i życiu Księdza Prałata Stanisława”.

Ks. Gołąbek przypomniał również, że ks. Potera w 1981 roku został mianowany przez bp. Ignacego Tokarczuka na urząd rektora, a następnie proboszcza parafii pw. Św. Michała Archanioła, gdzie jednym z zadań była budowa świątyni. „Wielu z Was, tu dziś obecnych, pamięta tamte czasy, niełatwe, ale pełne entuzjazmu, gorliwości, oddania i wspierania Księdza Proboszcza przy powstawaniu i rozwoju tego dzieła. Wielu z was w tym uczestniczyło. Rozbudowa świątyni, plebanii, budowa domu parafialnego, później pomoc przy powstawaniu pierwszego kościoła uniwersyteckiego przy ul. Rejtana. To są te widoczne efekty materialne, które dziś służą i owocują. Ale oprócz tego, a może nawet nade wszystko ofiarna, gorliwa i pełna wiary posługa duszpasterska Księdza Prałata jako Proboszcza tej parafii przez 43 lata: w konfesjonale, na ambonie, w kancelarii parafialnej i na katechezie. Niewątpliwie owocem tej kapłańskiej służby i oddania Kościołowi są powołania z tej parafii: 12 kapłanów i 3 siostry zakonne. Dziś wraz z nimi, z Księdzem Biskupem i z Czcigodnym Jubilatem składamy Bogu za to wielkie dziękczynienie” – mówił ks. Gołąbek.

Proboszcz parafii katedralnej w Rzeszowie na zakończenie homilii wypowiedział życzenia w formie modlitwy błogosławieństwa: „Pan niech będzie przed Tobą, aby ukazywać Ci dalej właściwą drogę i aby Cię osłaniać i zamknąć Cię w Swoich ramionach. Pan niech będzie za Tobą, aby Cię ustrzec przed zasadzkami złego. Pan niech będzie pod Tobą, aby przechwycić Cię i podnieść. Pan niech będzie w Tobie, aby cię pocieszyć, gdy przychodzi smutek. Pan niech będzie wokół Ciebie, aby Cię chronić. Pan niech będzie zawsze nad Tobą, aby Cię błogosławić. I tak niech Cię błogosławi dobry Bóg: Ojciec i Syn i Duch Święty”.  

Po Komunii św. przedstawiciele parafii przekazali ks. Stanisławowi Poterze życzenia z okazji złotego jubileuszu kapłaństwa.

Słowa wdzięczności w imieniu 44 byłych wikariuszy ks. Stanisława Potery, wypowiedział ks. Tadeusz Pindara, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Rzeszowie.

Jeremi Kalkowski, prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Rzeszowskiej, przekazał życzenia od zarządu i członków Akcji Katolickiej, w której ks. Potera od 1995 roku pełni funkcję asystenta diecezjalnego. Odczytano również list gratulacyjny od bp. Marka Mendyka, krajowego asystenta kościelnego Akcji Katolickiej.

Na zakończenie ks. Stanisław Potera podziękował wszystkim biorącym udział we wspólnej modlitwie dziękczynnej za 50 lat życia kapłańskiego. W swojej wypowiedzi podkreślił, że wszystko czego doświadczył w życiu zawdzięcza Bożej Opatrzności, a także ludziom, którzy kierując się wiarą i dobrocią odpowiadali na natchnienia Ducha Świętego. To m.in. pozwoliło, by rozwijać parafię pw. Św. Michała Archanioła, wybudować świątynię, która była rozbudowywana, a także wzmacniać życie religijne parafian i mieszkańców Osiedla Mieszka I i Osiedla Paderewskiego. Ks. Stanisław Potera, cytując św. Pio z Pietrelciny, powiedział: „Moją przeszłość – Twemu Miłosierdziu. Moją teraźniejszość – Twojej Miłości. Moją przyszłość – Twojej Opatrzności. Powierzam Panie”. (jn)

Ks. Stanisław Potera urodził się 29 czerwca 1950 r. w Żmigrodzie w rodzinie Pawła i Heleny z domu Klimczak. Po zdaniu matury w 1968 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Żmigrodzie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, gdzie w latach 1968-1974 przy-gotował się do posługi kapłańskiej. Świecenia kapłańskie przyjął 15 czerwca 1974 r. w kościele o. Franciszkanów w Jaśle z rąk bp. Stanisława Jakiela. W latach 1994-1978 był wikariuszem w parafii Lubenia, a w latach 1978-1981 był wikariuszem w parafii pod wezwaniem św. Józefa w Rzeszowie. 15 czerwca 1981 r. ks. S. Potera został mianowany rektorem kaplicy na Osiedlu Mieszka I w Rzeszowie na terenie parafii Słocina, a 22 czerwca 1982 r. bp I. Tokarczuk powierzył zarząd nowo powstałej parafii. 14 września 1994 został mianowany przez bp. K. Górnego duszpasterzem  Stowarzyszenia Civitas Christiana w Rzeszowie. Z chwilą powołania Akcji Katolickiej Diecezji Rzeszowskiej 2 czerwca 1995 r. ks. Potera został pierwszym asystentem diecezjalnym tego Stowarzyszenia. Innymi zadaniami była opieka nad Caritas Sacerdotalis Diecezji Rzeszowskiej oraz posługa spowiednika w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie. Organizacja duszpasterstwa parafialnego i budowa Kościoła zostały docenione odznaczeniami kościelnymi: 7 września 1984 tytułem Expositorum Canonicale (EC), 6 stycznia 2000 powołany do gro-na kanoników gremialnych kapituły Katedralnej w Rzeszowie, 18 stycznia 2001 r. został odznaczony tytułem Kapelana honorowego Ojca Świętego wydanego przez Sekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej. W sierpniu 2020 r. ks. Potera przeszedł na emeryturę, pozostając w parafii pw. Św. Michała Archanioła.

  Zdjęcia: Jacek Stankiewicz

Udostępnij