Zobacz, jak Jezus cię kocha! 50 lat parafii św. Krzyża w Rzeszowie

„Jezus przyszedł na świat, aby przekonać, także nas, o tym, że mu na nas zależy, że nas kocha. Zobacz, jak Jezus cię kocha!” – mówił bp Jan Wątroba do uczestników Mszy św. w parafii św. Krzyża w Rzeszowie z okazji jubileuszu 50-lecia parafii.

Parafia przygotowywała się do jubileuszu przez tygodniowe misje. Homilie w kolejnych dniach głosili byli wikariusze parafii św. Krzyża: ks. Dariusz Konieczny, proboszcz parafii z Zagorzycach, ks. Piotr Fortuna, proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Polski w Rzeszowie (osiedle Matysówka), ks. Krystian Winiarski, prefekt w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie i ks. Jarosław Depczyński, proboszcz parafii w Weryni. Ponadto kaznodziejami byli: ks. Stanisław Mazur, proboszcz parafii farnej w Ropczycach i ks. Piotr Potyrała, dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

13 września 2020 r., w niedzielę odpustową, kilka homilii wygłosił ks. Sławomir Zych, adiunkt w Ośrodku Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym na Wydziale Nauk Humanistycznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Tuż przed sumą ks. Jakub Nagi, wikariusz parafii św. Krzyża w Rzeszowie, przedstawił zebranym kalendarium i najważniejsze statystyki parafii.

Sumie odpustowej przewodniczył bp Jan Wątroba. W koncelebrze uczestniczyli: ks. Jan Szczupak, dziekan dekanatu farnego, ks. Władysław Jagustyn, proboszcz parafii św. Krzyża w Rzeszowie i ks. Łukasz Hendzel, sekretarz biskupa rzeszowskiego.

W homilii bp Wątroba nawiązał do działalności pijarów, którzy w latach 1655 – 1786 byli gospodarzami kościoła przy obecnej ul. 3 Maja. „To miejsce ze względu na działalność ojców pijarów, ich edukacyjny wysiłek, zawsze było ośrodkiem troski o młode pokolenia, o młodych ludzi. Przybywali do Rzeszowa z bliska i daleka, by tutaj zdobywać wiedzę, kształtować swój charakter i stąd wyruszyć dalej, w szeroki świat” – mówił hierarcha.

Wspominając ks. Walentego Bala, pierwszego proboszcza parafii św. Krzyża w Rzeszowie, biskup zwrócił uwagę na odwagę duchownego z Jasionki. „Ksiądz Bal musiał być niezwykłą osobowością, skoro, mimo upływu lat, żyje w pamięci wiernych, pamięci starszego pokolenia, zarówno świeckich jak i kapłanów, którzy z radością powtarzają jego ulubione powiedzenia i żarty. To nade wszystko niezwykle gorliwy pasterz, odważny, nieugięty, pomysłowy i zdeterminowany w swoich działaniach. To właśnie jego determinacja, odwaga i wierność człowiekowi, któremu chciał służyć najlepiej, jak potrafił, doprowadziły do ustanowienia tej parafii w 1970 r. (…) Przez 28 lat był przewodnikiem dla tej wspólnoty. Sam odnajdywał się trudnych czasach i innym pomagał się odnaleźć” – podkreślił kaznodzieja.

Wśród działań ks. Władysława Jagustyna, który zastąpił ks. Bala na stanowisku proboszcza w 1998 r. i sprawuje ten urząd do dzisiaj, bp Wątroba wymienił troskę o kult Matki Bożej Szkaplerznej (koronacja odbyła się 1 października 2011 r.) i wychowanie patriotyczne. „Parafia św. Krzyża jest ważnym miejscem wychowania patriotycznego. (…) Często można tutaj zobaczyć strzelców, orlęta, żołnierzy. To ma ogromne znaczenie dla wychowania młodego pokolenia. Tutaj podtrzymywana jest historyczna pamięć przez działalność Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. Tutaj spotykają się na modlitwie byli więźniowie obozów koncentracyjnych i żołnierze Armii Krajowej” – mówił duchowny wymieniając także inne środowiska, grupy i stowarzyszenia obecne w duszpasterstwie parafii św. Krzyża.

W ostatniej części homilii bp Wątroba mówił o teologii krzyża. „W centrum parafii stoi krzyż, kotwica, źródło nadziei, siły, wielki znak miłości. (…) Ta parafia jest uprzywilejowanym miejscem głoszenia Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. (…) Pan Jezus chce, abyśmy patrząc na ukrzyżowanego Zbawiciela usłyszeli Jego słowa. On ich wprost nie wypowiedział, ale przekazał przez wszystko, co dotąd czynił, przez to, jak przyjął mękę, i to, co się stało podczas agonii. Tym wszystkim Jezus mówi: Zobacz, jak cię kocham! Usłyszmy te słowa: Zobacz, jak cię kocham! (…) Jezus przyszedł na świat, aby przekonać, także nas, o tym, że mu na nas zależy, że nas kocha. Zobacz, jak Jezus cię kocha!” – zachęcał kaznodzieja.

Wśród darów ofiarnych przekazanych podczas procesji był m.in. 4 komplety pościeli ufundowane ubogim przez członków Parafialnego Zespołu Caritas i ornat rzymski ufundowany przez członków Duszpasterstwa Tradycji Łacińskiej w Diecezji Rzeszowskiej.

Na zakończenie Mszy św. odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z adoracją krzyża. (tn)

Zdjęcia: Tomasz Nowak

Udostępnij