10 lat Domu Diecezjalnego Tabor w Rzeszowie

„To, co przez 10 lat dokonało się i wciąż się tutaj dokonuje, jest nade wszystko owocem miłości Boga Ojca do swoich dzieci” – powiedział bp Jan Wątroba podczas Mszy św. z okazji 10. rocznicy działalności Domu Diecezjalnego Tabor w Rzeszowie 7 czerwca 2023 r.

Na początku rocznicowych obchodów ich uczestnicy spotkali się w głównej kaplicy Domu Diecezjalnego Tabor. W słowach wprowadzenia ks. Daniel Drozd, dyrektor „Taboru”, nawiązał do historii budynków przy ul. Połonińskiej 25 i obecnej funkcji obiektów. „Przez 20 lat to miejsce służyło klerykom Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie, którzy tutaj przygotowywali się do kapłaństwa. Od 10 lat miejsce to służy wszystkim, nie tylko klerykom, którzy chcą pogłębiać relacje z Panem Bogiem. Dzisiaj jesteśmy tutaj, aby Panu Bogu za to podziękować” – powiedział dyrektor.

Następnie głos zabrał ks. Przemysław Jamro, diecezjalny duszpasterz Ruchu Apostolstwa Młodzieży. Z jego inicjatywy do Domu Diecezjalnego Tabor wprowadzono relikwie św. Karola de Foucauld, francuskiego trapisty zamordowanego w 1916 r. w algierskim Tamanrasset. „Życie Karola było bardzo burzliwe. W młodym wieku stracił wiarę. Jako bogaty człowiek korzystał z wszelkich przyjemności tego świata, jednak szybko odkrył, że nie przynoszą mu one radości, pokoju i nie zaspokajają pragnienia jego serca. To doprowadziło do go nawrócenia, a później do dzielenia się miłością, którą otrzymał od Boga, z innymi. Sam, uznając się za ostatniego, szukał przede wszystkim ludzi odrzuconych. (…) Mam nadzieję, że wszyscy, którzy będą przychodzić na Tabor, napełnią się obecnością samego Jezusa Chrystusa, a potem, także przez wstawiennictwo św. Karola, zaniosą tę obecność światu, a szczególnie ludziom zagubionym i odrzuconym” – mówił ks. Jamro.

Mszy św. przewodniczył bp Jan Wątroba. W koncelebrze uczestniczyło 20 księży. Podczas Eucharystii modlili się m.in. byli rektorzy Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie: ks. Wiesław Szurek, ks. Jerzy Buczek ks. Paweł Pietrusiak, a także obecny rektor – ks. Adam Kubiś.

W homilii bp Jan Wątroba nawiązał do fragmentu Ewangelii wg św. Marka o uczonym w Piśmie, który pytał Jezusa o pierwsze przykazanie. „Tak jak uczony w Piśmie przychodzimy do Jezusa. Przychodzimy do Niego, gdy mamy wątpliwości, gdy czegoś nie wiemy i nie rozumiemy – On ma słowo życia wiecznego. Trzeba Go słuchać. Tabor to miejsce słuchania słowa Bożego. (…) Bóg odpowiadając uczonemu w Piśmie także nam mówi o miłości. Będziesz miłował. Bez tego przykazania, tej prawdy, że nade wszystko jesteśmy wezwani do miłości, która jest odpowiedzią na miłość Boga, zawsze pierwszą wobec każdej innej miłości, nie zrozumiemy nic, także tego domu i tego, co się w nim dzieje. To, co przez 10 lat dokonało się i wiąż się tutaj dokonuje, jest nade wszystko owocem miłości Ojca do swoich dzieci” – powiedział biskup.

Kaznodzieja nawiązał również do nazwy domu. „Ilekroć tutaj jesteśmy, przenosimy się na świętą górę przemienienia Jezusa. Jak zapisał ewangelista Łukasz, Jezus przyprowadził na Tabor uczniów, aby się modlić. I to jest istota tego miejsca – modlitwa. (…) Dziękujemy za górę modlitwy w Rzeszowie, za miejsce, w którym każdy, indywidualnie czy we wspólnocie, a wspólnot jest tutaj sporo, może się modlić, może wejść w świętą obecność. Obecność – to także ważne słowo dla tego miejsca, słowo klucz, zwłaszcza kiedy pomyślimy o mającej tutaj miejsce wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu. To obecność żywego Boga” – podkreślił bp Wątroba.

Po Mszy św. odbyła się druga część spotkania w auli im. bł. Władysława Findysza. Po przemówieniu ks. Daniela Drozda, w który zaprezentował najważniejsze wydarzenia w historii Domu Diecezjalnego Tabor oraz osoby z nim związane, krótkie wystąpienia wygłosili: ks. Jerzy Buczek, były rektor WSD w Rzeszowie i kanclerz Kurii Diecezjalnej, Wacław Giera, pracownik „Taboru”, ks. Piotr Gnat, dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji im. św. Pawła VI, Agnieszka Maisto ze Szkoły Nowej Ewangelizacji, Leszek Drozd, uczestnik adoracji Najświętszego Sakramentu, s. Magdalena Mitał, przełożona wspólnoty Sióstr Uczennic Krzyża na „Taborze” i ks. Krystian Winiarski, odpowiedzialny za rok propedeutyczny WSD w Rzeszowie.

Spotkanie podsumował bp Jan Wątroba. „Przemiany, które się tutaj dokonały i dokonują znane są nieraz tylko Panu Bogu. Wszyscy natomiast zauważamy, że tutaj działa Pan Bóg, i że jest to działanie dynamiczne, nieraz zaskakujące, wymagające zaufania. Ten dom jest świadectwem zaufania. Bóg zaufał nam, my zaufaliśmy Panu Bogu, ufamy również sobie nawzajem” – powiedział biskup.

Ostatnim elementem obchodów była agapa przy akompaniamencie zespołu „Dzikie wino”, który towarzyszył wszystkim częściom rocznicowych uroczystości.

Dom Diecezjalny Tabor powstał w 2013 r. w budynku przy ul. Połonińskiej 25 w Rzeszowie, gdzie w latach 1993 – 2013 mieściło się Wyższe Seminarium Duchowne. Działalność domu prowadzi Katolickie Stowarzyszenie Tabor, którego prezesem jest ks. Daniel Drozd, jednocześnie dyrektor domu. Na „Tabor” składa się dom rekolekcyjny i akademik dla studentów. Do dyspozycji gości są trzy kaplice, trzy aule i sala konferencyjna. Działają tam liczne wspólnoty, m.in. uczestnicy wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu, Szkoła Nowej Ewangelizacji im. św. Pawła VI, Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym Miriam, Oaza Dorosłych i Wspólnota Świeckich Uczniów Krzyża. Rekolekcje i konferencje prowadzili tutaj m.in.: o. Józef Augustyn SJ, ks. John Bashobora, o. Antonello Cadeddu, Leszek Dokowicz, Marcin Jakimowicz, Roman Kluska, o. Tomasz Nowak OP, ks. Piotr Pawlukiewicz, o. Henrique Porcu, o. Adam Szustak OP, Mary Wagner, Witek Wilk i o. Józef Witko OFM. W 2022 r. na „Taborze” zamieszkały siostry ze wspólnoty Sióstr Uczennic Krzyża. W tym samym roku do budynku domu diecezjalnego wprowadzili się klerycy roku propedeutycznego Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie. (tn)

Zdjęcia: Piotr Kordyś / Blue Cherry Studio

Udostępnij