Biskup Rzeszowski

Bp Jan Wątroba

Dewiza biskupia: Ecce venio (Oto przychodzę, aby pełnić Twoją wolę)
Urodzony: 04.12.1953, Wieluń
Święcenia prezbiteratu: 27.05.1979, Częstochowa
Święcenia biskupie: 20.05.2000, Częstochowa
Funkcje w KEP: Członek Komisji Duchowieństwa, Członek Komisji Maryjnej, Członek Rady ds. Rodziny.

Bp Jan Wątroba urodził się 4 grudnia 1953 r. w Wieluniu. W 1972 r., po maturze w Liceum Ogólnokształcącego im Tadeusza Kościuszki w Wieluniu, rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Częstochowskim Seminarium Duchownym w Krakowie. Jako kleryk odbył dwuletnią służbę wojskową w specjalnej jednostce kleryckiej w Bartoszycach. 27 maja 1979 r. w katedrze częstochowskiej przyjął święcenia kapłańskie z rąk bp. Stefana Bareły. Przez dwa lata pracował jako wikariusz parafii pw. Ducha Świętego w Wieruszowie.

W 1981 r. wyjechał do Rzymu, gdzie przez cztery lata pełnił opiekę duszpasterską nad pielgrzymami z Polski w ramach Centro Pastorale Corda Cordi. Jednocześnie podjął studia na Uniwersytecie Laterańskim, na którym uzyskał licencjat kościelny z zakresu teologii pastoralnej. W lipcu 1985 r. biskup częstochowski Stanisław Nowak powierzył mu obowiązki swego sekretarza i kapelana, które pełnił przez 9 lat. W tym czasie był także sekretarzem Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej oraz jej rzecznikiem prasowym.

W latach 1994-2000 ks. Jan Wątroba był rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie. W 1999 r. na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie uzyskał stopień doktora teologii na podstawie pracy „Permanentna  formacja duchowa kapłanów w świetle soborowych i posoborowych dokumentów Urzędu Nauczycielskiego Kościoła (1963-1994)”.

20 kwietnia 2000 r. Jan Paweł II mianował ks. Jana Wątrobę biskupem pomocniczym w Częstochowie ze stolicą tytularną Bisica. Sakrę biskupią przyjął w archikatedrze częstochowskiej 20 maja 2000 roku z rąk abp. Stanisława Nowaka. Jego zawołaniem biskupim są słowa: „Ecce venio” („Oto idę, aby spełniać wolę Twoją”).
W archidiecezji częstochowskiej pełnił obowiązki wikariusza generalnego.

14 czerwca 2013 r. papież Franciszek mianował bp. Jana Wątrobę biskupem rzeszowskim. 19 lipca 2013 r. bp Wątroba przejął kanonicznie diecezję rzeszowską jako jej ordynariusz, a 20 lipca 2013 r. odbył się ingres w katedrze rzeszowskiej.

W Konferencji Episkopatu Polski jest członkiem Komisji Duchowieństwa, Komisji Maryjnej i Rady ds. Rodziny. Wcześniej był m.in. delegatem KEP ds. duszpasterstwa kobiet i przewodniczącym Rady ds. Rodziny.

Udostępnij