Uniwersytet Trzeciego Wieku Diecezji Rzeszowskiej

Dane teleadresowe

Uniwersytet Trzeciego Wieku Diecezji Rzeszowskiej został powołany do istnienia w 2014 roku. Ma siedzibę w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym im. św. Józefa Sebastiana Pelczara
Witolda 11a
35-302 Rzeszów
(17) 871-24-03 (sekretariat)
instyjsp@rzeszow.opoka.org.pl
www.instytut.rzeszow.pl

Odpowiedzialni

Rektor

ks. dr hab. Jerzy Buczek, od 2019

Prezes Zarządu

Danuta Wojnar-Płaza

Wiceprezes

Ryszard Kusz

Sekretarz

Jan Szular

Udostępnij