ZWIASTOWANIE – PISMO DIECEZJI RZESZOWSKIEJ

Adres redakcji

Kuria Diecezjalna w Rzeszowie
Zamkowa 4
35-032 Rzeszów
17 852 44 19

Oficjalny kwartalnik Diecezji Rzeszowskiej, wydawany od utworzenia diecezji dn. 25.03.1992 r. 

Podstawowe działy poszczególnych zeszytów

  1. Kościół w świecie – nauczanie Ojca świętego i główne dekrety Stolicy Apostolskiej, 
  2. Kościół w Polsce – Akta, listy, komunikaty i zarządzenia Konferencji Episkopatu Polski,
  3. Kościół diecezjalny – Dekrety i nauczanie biskupa diecezjalnego, zarządzenia i komunikaty kancelarii i agend Kurii Diecezjalnej,
  4. Sprawozdania i dokumentacje wydarzeń diecezjalnych,
  5. Nauczanie biskupa diecezjalnego – kazania i konferencje,
  6. Artykuły i pomoce duszpasterskie,
  7. Informacje o książkach i recenzjach, 
  8. Sprawozdania, 
  9. In memoriam, 
  10. Dodatek do „Zwiastowania”.

Kolegium Redakcyjne

ks. dr hab. Sławomir Zych (przewodniczący)
ks. dr Paweł Koleśnikowicz
ks. dr Andrzej Motyka
ks. mgr lic. Tomasz Nowak

Druk

„Bonus Liber” Sp. z o.o. 
Wydawnictwo I Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej
Pułk Piechoty 7
35-020 Rzeszów
17 852 59 38
790 804 406

Udostępnij