Studium biblijne

Dane teleadresowe

Studium Biblijne Diecezji Rzeszowskiej
Instytut Teologiczno-Pastoralny w Rzeszowie

Witolda 11a
35-302 Rzeszów
017 871-24-03
http://www.instytut.diecezja.rzeszow.pl/?page_id=413
instyjsp@rzeszow.opoka.org.pl

Odpowiedzialni

Ks. Dyrektor Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie

Ks. Andrzej Cypryś

Ks. Dyrektor Studium Biblijnego Diecezji Rzeszowskiej

Ks. Adam Kubiś

Cele

„Kościół bowiem ma za fundament słowo Boże, rodzi się z niego i nim żyje” (Benedykt XVI, Verbum Domini, 3). Przez pracę Studium, staramy się, aby Biblia nie była słowem z przeszłości, ale słowem żywym i aktualnym. Przez poznawanie słowa Bożego, uczymy się kochać Boga i żyć według jego zamysłu.

Celem Studium Biblijnego Diecezji Rzeszowskiej jest pogłębianie znajomości Pisma Świętego, biblijna formacja duchowa oraz wychowanie do szeroko pojętej kultury biblijnej.

Studium Biblijne Diecezji Rzeszowskiej realizuje cele w ramach określonego programu nauczania. Program nauczania obejmuje: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, apokryfy, literaturę inspirowaną Biblią, przedmioty teologiczne mające odniesienie do Pisma Świętego.

Czas trwania nauki wynosi 2 lata podzielone na 4 semestry. 

Forma nauczania przewiduje: wykłady, ćwiczenia, prezentacje, udział w sympozjach, dyskusje oraz wyjazdy pielgrzymkowe.

Warunki przyjęcia

Warunkiem przyjęcia jest złożenie podania w Sekretariacie Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie.

Wzór podania podany jest na stronie Studium Biblijnego Diecezji Rzeszowskiej.
http://www.instytut.diecezja.rzeszow.pl/?p=512 

Udostępnij