Wydział Katechetyczny

Dane teleadresowe

Zamkowa 4
35-032 Rzeszów
17 852 44 19
17 852 17 83
wydzial.katechetyczny.rzeszow@gmail.com
wk.rzeszow.pl

Zadania wydziału

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie tworzą Osoby, które wspomagają Księdza Biskupa Jana Wątrobę w organizacji, nadzorowaniu i nadawaniu kierunków rozwoju katechezy na terenie Diecezji Rzeszowskiej. Zadaniem Wydziału Katechetycznego jest troska o katechizację szkolną i parafialną dzieci, młodzieży i dorosłych, współpraca z placówkami oświatowymi oraz instytucjami rządowymi i samorządowymi nadzorującymi oświatę.

Do szczegółowych zadań Wydziału Katechetycznego należy

 • wydawanie misji do nauczania religii w szkołach,
 • monitorowanie nauczania religii katolickiej w szkołach pod względem zgodności
 • z oficjalnym nauczaniem Kościoła,
 • organizowanie formacji katechetów,
 • organizowanie szkoleń oraz sympozjów pogłębiających przygotowanie profesjonalne katechetów,
 • współpraca z kuratoriami i agendami państwowymi, które są odpowiedzialne
 • za edukację,
 • współpraca z dyrekcjami szkół na terenie diecezji,
 • nadzór merytoryczny i metodyczny nad katechetami,
 • sprawy personalne i organizacyjne dotyczące katechezy zarówno
 • w szkole, jak i w parafii,
 • koordynacja szkolnego nauczania religii z katechezą sakramentalną
 • w parafiach,
 • nadzór nad realizacją w parafiach planu katechetycznego diecezji, uwzględniającego również katechezę dorosłych,
 • nadzór nad organizacją rekolekcji dla dzieci i młodzieży,
 • inspirowanie działań duszpastersko-katechetycznych w diecezji,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez biskupa diecezjalnego.

Skład personalny wydziału

Pracami wydziału kieruje

Ks. Bp dr Edward Białogłowski

Odpowiedzialni za wydział

Ks. dr Marek Winiarski, dyrektor Wydziału Katechetycznego i katecheta,
17 Pułku Piechoty 7
35–020 Rzeszów
17 852 44 19
winiarm@poczta.onet.pl

Ks. dr Krzysztof Budzyń, referent Wydziału Katechetycznego,
nauczyciel konsultant w PCEN Rzeszów
Połonińska 25
35–082 Rzeszów
17 852 44 19
kbudzyn@tlen.pl

Sekretariat wydziału

s. mgr Sylwia Barbara Koziana Sł. NSJ
W. Stwosza 31
35–113 Rzeszów
724 780 709
b3k56@tlen.pl

DIECEZJALNI WIZYTATORZY KATECHEZY

J E Ks. dr Biskup Edward Białogłowski
Ks. dr Krzysztof Budzyń
Ks. dr Marian Czenczek
Ks. mgr Janusz Kurasz
Ks. mgr Zbigniew Irzyk
Ks. dr Andrzej Pociask
Ks. dr Janusz Podlaszczak
Ks. dr Wacław Sopel
Ks. mgr lic. Jan Szczupak
Ks. dr Dariusz Trojnar
Ks. dr Jan Wolak
Ks. mgr lic. Paweł Zimny
Ks. dr Marek Winiarski

DEKANALNI WIZYTATORZY KATECHEZY

BIECZ – Ks. Janusz Kurasz
BOGUCHWAŁA – Ks. Mariusz Mik
BOGUCHWAŁA – Ks. Ludwik Krupa
BRZOSTEK – Ks. Marian Chłopiński
BRZOSTEK – Ks. Edward Pasionek
CZUDEC – Ks. Kazimierz Płonka
CZUDEC – Ks. Czesław Goraj
DĘBOWIEC – Ks. Marek Marchut
FRYSZTAK – Ks. Marek Matera
FRYSZTAK – Ks. Bogdan Bogaczewicz
GŁOGÓW MŁP.  – Ks. Lucjan Kot
GORLICE – Ks. Stanisław Ruszel
JASŁO WSCHÓD – Ks. Henryk Maguda
JASŁO ZACHÓD – Ks. Marek Cesarz
JASŁO ZACHÓD – Ks. Jan  Reczek
KOLBUSZOWA – WSCHÓD – Ks. Marek Kędzior
KOLBUSZOWA – ZACHÓD – Ks. Jan Pępek
KOLBUSZOWA – ZACHÓD – Ks. Kazimierz Franczak
NOWY ZMIGRÓD – Ks. Józef Ozga
NOWY ZMIGRÓD – Ks. Henryk Wilk
ROPCZYCE – Ks. Leopold Kordas
RZESZÓW – KATEDRA – Ks. Tadeusz Pindara
RZESZÓW – KATEDRA – Ks. Krzyszof Gołąbek
RZESZÓW – FARA – Ks. Marek Ryba
RZESZÓW – POŁUDNIE – Ks. Stanisław Jamiński
RZESZÓW – PÓŁNOC – Ks. Waldemar Dopart
RZESZÓW – WSCHÓD – Ks. Stanisław Wójcik
RZESZÓW – ZACHÓD – Ks. Ryszard Tokarz
RZESZÓW – ZACHÓD – Ks. Janusz Winiarski
SĘDZISZÓW – Ks. Ryszard Polański
SĘDZISZÓW – Ks. Krzysztof Gac
SOKOŁÓW – Ks. Tomasz Kozicki
SOKOŁÓW – Ks. Jan Prucnal
STRZYŻÓW – Ks. Krzysztof Rusznica
TYCZYN – Ks. Mieczysław Lignowski
WIELOPOLE SKRZYŃSKIE – Ks. Józef Kłosowski

DELEGACI BISKUPA DS. BIERZMOWANIA

Ks. dr Marek Winiarski, delegat dla Dekanatu Sędziszów Młp. 
Ks. mgr Tadeusz Gąsiorowski, delegat dla Dekanatu Biecz  
Ks. dr Czesław Goraj, delegat dla Dekanatu Boguchwała  
Ks. mgr lic. Mariusz Mik, delegat dla Dekanatu Brzostek  
Ks. mgr Ryszard Lis, delegat dla Dekanatu Czudec  
Ks. mgr Zbigniew Irzyk, delegat dla Dekanatu Dębowiec   
Ks. dr Zbigniew Pałka, delegat dla Dekanatu Frysztak   
Ks. mgr Stanisław Jamiński, delegat dla Dekanatu Głogów  
Ks. mgr Marek Cesarz, delegat dla Dekanatu Gorlice  
Ks. mgr Stanisław Ruszel, delegat dla Dekanatu Jasło – Wschód  
Ks. mgr Jan Reczek delegat dla Dekanatu Jasło – Zachód  
Ks. mgr lic. Marek Kędzior, delegat dla Dekanatu Kolbuszowa – Wschód 
Ks. dr Janusz Winiarski, delegat dla Dekanatu Kolbuszowa – Zachód  
Ks. mgr Marek Marchut, delegat dla Dekanatu Nowy Żmigród  
Ks. dr Dariusz Trojnar, delegat dla Dekanatu Ropczyce  
Ks. dr Marian Czenczek, delegat dla Dekanatu Rzeszów – Fara  
Ks. mgr lic. Jan Szczupak, delegat dla Dekanatu Rzeszów – Katedra  
Ks. dr Krzysztof Budzyń, delegat dla Dekanatu Rzeszów – Południe  
Ks. mgr Paweł Zimny, delegat dla Dekanatu Rzeszów – Północ  
Ks. mgr Waldemar Dopart, delegat dla Dekanatu Rzeszów – Wschód  
Ks. Michał Rurak, delegat dla Dekanatu Rzeszów – Zachód  
Ks. dr Wacław Sopel, delegat dla Dekanatu Sokołów Młp.
Ks. mgr lic. Krzysztof Gołąbek, delegat dla Dekanatu Strzyżów  
Ks. dr Janusz Podlaszczak, delegat dla Dekanatu Tyczyn  
Ks. dr Jan Wolak, delegat dla Dekanatu Wielopole Skrzyńskie

Udostępnij