Rada Kapłańska

Członkowie Rady Kapłańskiej z wyboru: 

 1. Ks. Dariusz Weryński
 2. Ks. Mariusz Fijałkiewicz
 3. Ks. Waldemar Krzeszowski
 4. Ks. Gabriel Tendelski
 5. Ks. Przemysław Dudek
 6. Ks. Grzegorz Wojnar
 7. Ks. Rafał Tęcza
 8. Ks. Jacek Piróg
 9. Ks. Mariusz Godek
 10. Ks. Marek Dyło
 11. Ks. Marek Prajsnar  
 12. Ks. Sławomir Piętowski
 13. Ks. Jarosław Młodecki
 14. Ks. Grzegorz Kamiński
 15. Ks. Józef Mucha
 16. Ks. Piotr Fortuna
 17. Ks. Marek Dzik
 18. Ks. Grzegorz Chmielowski
 19. Ks. Krzysztof Wilczkiewicz
 20. Ks. Rafał Majerski
 21. Ks. Ryszard Lis
 22. Ks. Paweł Pratko
 23. Ks. Marian Raźnikiewicz
 24. Ks. Damian Ożóg
 25. Ks. Stanisław Szczepanik  

Członkowie Rady Kapłańskiej z nominacji Biskupa Rzeszowskiego:

 1. Ks. Jerzy Buczek
 2. Ks. Stanisław Potera
 3. Ks. Tomasz Ryczek 
 4. Ks. Marek Winiarski
 5. Ks. Piotr Potyrała 
 6. Ks. Paweł Synoś

Członkowie Rady Kapłańskiej z urzędu:

 1. Ks. Piotr Steczkowski – kanclerz Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie
 2. Ks. Rafał Flak – dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diec. w Rzeszowie
 3. Ks. Adam Kubiś – Rektor Wyższego Seminarium Duchownego:
 4. Ks. Jan Kulig – ojciec duchowny kapłanów
 5. Ks. Bogusław Babiarz – ekonom Diecezji Rzeszowskiej
 6. Ks. Andrzej Cypryś – diecezjalny duszpasterz akademicki
 7. Ks. Paweł Raczyński MS – superior Księży Saletynów z Dębowca
 8. Ks. Krzysztof Gołąbek – prepozyt Kapituły Katedralnej
Udostępnij