Życie Konsekrowane

Domy zakonne na terenie Diecezji Rzeszowskiej

Klasztor OO. Kapucynów

Jana Pawła II 42
39-120 Sędziszów Młp.
17 221 60 54, 
sedziszow@kapucyni.pl
www.sedziszow.kapucyni.pl

Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi

Witolda 11A
35-302 Rzeszów
667 029 170 

Świecki Zakon Karmelitów Bosych pw. Maryi Matki Bożej Miłosierdzia

ks. Jałowego 37 A
35-010 Rzeszów
728 825 620

Towarzystwo Salezjańskie 

Witolda Świadka 5a
35-310 Rzeszów
17 852 96 72

Zakon Braci Mniejszych św. Franciszka – Konwentualnych

Szopena 1
38-200 Jasło
13 446 34 91

Zakon Braci Mniejszych św. Franciszka

Terliczka 158
36-001 Trzebownisko
17 772 17 28

Jana Pawła II 42
39-120 Sędziszów Młp.
17 221 60 54. 

Sokoła 8
35-010 Rzeszów
17 853 34 95

Zakon Ojców Dominikanów

Dominikańska 15
35-041 Rzeszów
17 860 91 30

Zakon Sióstr Karmelitanek Bosych

Mniszki Zakonu NMP z Góry Karmel / Karmelitanki Bose
ul. Morgowa 98
35-301 Rzeszów
tel. 797002362

karmelrzeszow@gmail.com
www.rzeszow.karmel.pl

Zakon Sióstr Wizytek
Zakon Szkół Pobożnych

Lwowska 125
35-330 Rzeszów
17 853 62 62

Zgromadzenie Córek Maryi Sióstr Szkół Pobożnych

Sanocka 70
35-505 Rzeszów
17 859 20 83

Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej

Bieździadka 1
38-214 Bieździedza
13 446 03 12

Łukasiewicza 16 B
35-604 Rzeszów
17 857 41 51

Słowackiego 28
38-100 Strzyżów
17 276 11 17

Zgromadzenie Księży Misjonarzy Matki Bożej z La’Salette

38-303 Kobylanka 223
18 353 16 85

Dąbrowskiego 71
35-036 Rzeszów
17 854 06 00
17 860 91 91

Zgromadzenie Księży Misjonarzy Świętej Rodziny

Solarza 14
35-125 Rzeszów
17 856 84 72

Zgromadzenie Panien Ofiarowania Najśw. Maryi Panny

ks. Jałowego 26
35-010 Rzeszów
17 852 78 14 (Internat)

ks. Jałowego 1
35-010 Rzeszów
17 853 64 42

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

36-007 Krasne 225
17 855 52 48

Witolda 11a
35-020 Rzeszów
725 428 622

Ks. Kazimierza Guzego 6
35-317 Rzeszów
17 229 38 60

Słocińska 3
35-330 Rzeszów
17 850 65 03

Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia

36-054 Mrowla 67
784 571 644

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego A’Paulo

Kąty 21
38-230 Nowy Żmigród
13 492 40 85

Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego

 Ks. Józefa Sondeja 7
35-011 Rzeszów
17 852 07 40

Langiewicza 15a
35-021 Rzeszów
17 850 27 60

Wita Stwosza 31
35-113 Rzeszów
17 863 70 67

Ks. Blajera 4
38-130 Frysztak
17 277 78 36

Grunwaldzka 20
38-340 Biecz
13 447 10 64

Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu

Świętej Rodziny 29
35-213 Rzeszów
17 870 01 40

Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej

36-004 Łąka 260 17 772 10 50.

Zgromadzenie Sióstr Saletynek

Dąbrowskiego 71
35-036 Rzeszów
535 399 255

Zgromadzenie Sióstr Uczennic Krzyża

DD „Tabor”, ul. Połonińska 25, Rzeszów

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej

38-203 Szebnie 16
13 442 82 60

św. Barbary 2
39-100 Ropczyce
17 221 83 98

Sucharskiego 52
39-100 Ropczyce
17 221 85 86

Jana Pawła II 29
39-120 Sędziszów Młp.
17 221 69 25

Nowy Kamień 12
36-053 Kamień
17 855 63 01

Rudna Wielka 46a
36-054 Mrowla
17 855 39 51

Jezierskiego 26
38-300 Gorlice
508 444 991

36-105 Cmolas
17 283 77 62

11 Listopada 6
36-100 Kolbuszowa
17 227 11 87

Paderewskiego 15 a
35-303 Rzeszów
17 858 60 75

Jasionka 75
36-002 Jasionka
17 772 30 60

Staromiejska 20
35-321  Rzeszów
17 861 27 99

Paderewskiego 71
35-330 Rzeszów
17 857 18 16

Dębicka 66
35-503 Rzeszów
17 851 36 06

37-126 Medynia Głogowska 486
17 226 13 99

36-142 Nienadówka 268
17 772 52 27

Jakuba Darochy 4
36-050 Sokołów Młp.
17 772 90 42

Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame

Kupno 354
36-145 Widełka
17 744 62 22

Zgromadzenie Sióstr św. Dominika

36-062 Zaczernie 732 c
666 923 173
17 859 58 41 

Lipinki 9
38-305 Lipinki 9
13 447 71 02

Dominikańska 15
35-041 Rzeszów
17 860 91 44

Kościuszki 3
36-020 Tyczyn
17 221 93 87

Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo

36-016 Chmielnik Rzeszowski 4
17 229 22 80

Sikorskiego 21
35-604 Rzeszów
17 857 37 80

Plac Farny 4a
35-010 Rzeszów
17 852 00 97

Chopina 9a
36-060 Głogów Młp.
17 873 05 15

Grunwaldzka 4
36-040 Boguchwała
17 871 45 55

Krasińskiego 21
38-300 Gorlice
18 353 69 91

ks. Jałowego 2
35-326 Rzeszów
17 852 27 78

Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła

36-145 Widełka 153,
17 227 42 58

38-123 Wysoka Strzyżowska 249
  17 276 73 56

39-110 Wielopole Skrzyńskie 261a
17 221 46 21

Floriańska 22
38-200 Jasło
13 446 28 03

Kościelna 6
36-060 Głogów Młp.
17 851 72 66

Szkolna 9
38-200 Jasło
13 446 37 48

Indywidualne formy życia konsekrowanego

Stan dziewic (Ordo Virginum)

Odpowiedzialny: ks. dr Lucjan Dyka
505 019 948  
www.konsekrowane.org/dziewice

Stan wdów (Ordo Viduarum)

Odpowiedzialny: o. mgr Joachim Ciupa OFM
508 599 968  
www.konsekrowane.org/wdowy/

Pustelnicy i pustelnice

Odpowiedzialny: ks. dr Stanisław Kamiński
723 226 147  
www.ifzk.episkopat.pl/pustelnik.php

Udostępnij