Wikariusz Generalny i Wikariusze Biskupi

Wikariusz Generalny:

Bp dr EDWARD BIAŁOGŁOWSKI
Biskup wikariusz generalny od 92
Kuria Diecezjalna w Rzeszowie

Wikariusz Biskupi ds. sądowych:

Ks. dr Józef Kula
Wikariusz sądowy od 03, RM, KKK
Kuria Diecezjalna w Rzeszowie

Wikariusz Biskupi ds. duchowieństwa diecezjalnego: 

Ks. dr Paweł Synoś
Wikariusz biskupi ds. duchowieństwa diecezjalnego od 21, EC
Kuria Diecezjalna w Rzeszowie

Wikariusz Biskupi ds. zakonnych: 

Ks dr Stanisław Kamiński
Wikariusz biskupi ds. formacji zakonnej od 15, RM
Głogów – św. Józefa.

Wikariusz Biskupi ds. społecznych: 

Ks. prałat Jan Szczupak
Wikariusz biskupi ds. społecznych od 17, Kap. Hon. Ojca św., KKK
Rzeszów – Fara

Udostępnij