Caritas Diecezji Rzeszowskiej

Adres

Jana Styki 21
35-006 Rzeszów
17 852 16 58, 17 852 86 61
17 852 86 60
caritas@caritas.rzeszow.pl
http://www.caritas.rzeszow.pl
NIP: 813 10 08 957

Konto: PKO BP I Oddział w Rzeszowie,
nr 96 1020 4391 0000 6902 0002 2616

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00,
w soboty w godz. 9.00-12.00.
Magazyn darów czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.30.

Dyrektor

Ks. dr Piotr Potyrała, Dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej od 20
Zamkowa 4
35-032 Rzeszów
17 862 72 71
caritas@caritas.rzeszow.pl piotrpot@onet.eu

Wicedyrektorzy

Ks. mgr Bogdan Janik, wicedyrektor od 97
13 461 83 70, 605 106 755
bjanik@myczkowce.org.pl

mgr Daniel Jakubowski, wicedyrektor od 23

Sekretariat Caritas

s. mgr Joanna Smagała, sekretarz Caritas Diecezji Rzeszowskiej od 23,

Pracownicy biura i magazynu

mgr Łucja Kiszka
Agnieszka Urbańska
mgr Urszula Słowik
Maria Sękowska
Agnieszka Błaszkowicz
Franciszek Nowak.

Centrum Charytatywne Diecezji Rzeszowskiej: koordynacja dzieł charytatywnych,
Caritas Diecezji Rzeszowskiej (adres i telefon jw.)

CARITAS BLIŹNI W POTRZEBIE – ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

(1% podatku dochodowego) KRS: 0000251723

Adres:
Styki 21
35-006 Rzeszów
(17) 852 16 58, 852 86 61
852 86 60
: caritas@caritas.rzeszow.pl
http://www.caritas.rzeszow.pl
NIP: 5170166624
Konto: PKO BP I Oddział w Rzeszowie
nr r-ku: 07 1020 4391 0000 6202 0062 3827

Dyrektor

ks. mgr Stanisław Słowik, dyrektor od 06.

Zarząd

ks. dr Piotr Potyrała, członek Rady Nadzorczej od 17.
ks. mgr Ludwik Krupa, członek Rady Nadzorczej od 06.
inż. Teresa Gajdek, członek Rady Nadzorczej od 06.

RZESZOWSKIE TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA
Prezes

Aleksander Zacios

Dyrektor

Marek Twaróg

Kaplica, kuchnia dla ubogich, schronisko dla mężczyzn, łaźnia prowadzone przez Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im św. Brata Alberta przy współpracy Caritas Diecezji Rzeszowskiej,

Adres:
J. Styki 21
35-006 Rzeszów
17 852 15 71

Kapelan

ks. mgr Stanisław Słowik

CARITAS DIECEZJI RZESZOWSKIEJ
– OŚRODEK WYPOCZYNKOWO-REHABILITACYJNY W MYCZKOWCACH

Adres:
Myczkowce 10a
38-623 Uherce Mineralne
13 461 83 70, 13 460 88 04
myczkowce@myczkowce-caritas.itl.pl
myczkowce@myczkowce.org.pl
myczkowce.org.pl

Księża

Ks. mgr Bogdan Janik, dyrektor Ośrodka od 94
Myczkowce: (13) 461 83 70, 605 106 755
bjanik@myczkowce.org.pl

Ks. mgr Michał Polański, wicedyrektor od 23

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ CENTRUM NATURA CARITAS

Adres
Budy Głogowskie 836A
36-060 Głogów Małopolski
17 851 91 93, 604 610 954
zazcaritas@wp.pl
www.centrum-natura.eu

Kierownik

Daniel Jakubowski, 604 610 954

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
DPS im. Św. O. Pio w Chmielniku

36-016 Chmielnik 4
17 229 66 48
dpschmi@intertele.pl

Dyrektor

s. mgr Rajmunda – Weronika Reichert CSSF

DPS im. ks. Wojciecha Borowiusza

36-105 Cmolas 274
17 283 77 51
dpscmolas@poczta.onet.pl

Dyrektor

mgr Zbigniew Lubera

DZIENNY DOM POMOCY
MYCZKOWCE – OŚRODEK WYPOCZYNKOWO-REHABILITACYJNY

Adres:
Myczkowce 10a
38-623 Uherce Mineralne,
13461 8370, fax 13460 88 04
ddp@myczkowce.org.pl

Dyrektor

mgr Jolanta Szwarc – Burnatowska

DOM SAMOTNEJ MATKI I OKNO ŻYCIA W RZESZOWIE

Adres:
Józefa Sondeja 7
35-011 Rzeszów
17 850 72 30

Dyrektor

s. Dominika- Danuta Jędrzejczyk SSCJ,
693 230 955

DOM REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZY W GORLICACH

Przedszkole i szkoła podstawowa dla dzieci niepełnosprawnych, Warsztaty Terapii Zajęciowej, świetlica

Adres:
Konopnickiej 21
38-300 Gorlice
18 353 51 60
imarondel@poczta.onet.pl

Dyrektor

mgr Izabela Marondel

KUCHNIE CARITAS

Gorlice
Piekarska 1
38-300 Gorlice
18 353 71 00
jgondek@rzeszow.opoka.org.pl

Jasło
Za Bursą 1a
38-200 Jasło
13 446 56 02
caritas.jaslo@wp.pl

Rzeszów
Jana Styki 21
35-006 Rzeszów
17 852 15 71

NIEPUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ
STACJE OPIEKI CARITAS

NZOZ Centrum Pielęgniarstwa Środowiskowo-Rodzinnego w Kątach
podstawowa opieka zdrowotna i opieka długoterminowa,

Adres:
Kąty 194
38-230 Nowy Żmigród
13 44 15 252, 600 573 241
sockaty@rzeszow.opoka.org.pl

Kierownik

s. mgr Agnieszka Chudy SM

NZOZ Centrum Pielęgniarstwa Środowiskowo-Rodzinnego w Ropczycach: podstawowa opieka zdrowotna

Adres:
Mickiewicza 59
39-100 Ropczyce
17 221 80 87, 691 033 380
socropczyce@neostrada.pl

Kierownik

s. mgr Elżbieta Żelasko sł. BDNP

NZOZ Centrum Pielęgniarstwa Środowiskowo-Rodzinnego w Tyczynie: podstawowa opieka zdrowotna i rehabilitacja lecznicza.

Adres:
Mickiewicza 10
36-020 Tyczyn
17 229 97 83, 692 830 754
soctyczyn@rzeszow.opoka.org.pl

Kierownik

s. mgr Sergiusza – Dorota Szczygiełek OP

NZOZ w Cmolasie: rehabilitacja lecznicza

Adres:
36-105 Cmolas 274
17 283 77 51
dpscmolas@poczta.onet.pl

Dyrektor

mgr Zbigniew Lubera

NZOZ w Myczkowcach: rehabilitacja lecznicza,\

Adres:
Myczkowce 10a
38-623 Uherce Mineralne
13461 8370,
13460 88 04
myczkowce@myczkowce-caritas.itl.pl
myczkowce.org.pl

Dyrektor

ks. mgr Bogdan Janik

ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY

Tyczyn:
Mickiewicza 10
36-020 Tyczyn
17 230 21 26
: sdstyczyn@o2.pl

Kierownik

mgr Anna Kaczor

Zaczernie:
Zaczernie 732
36-062 Zaczernie
17 250 20 30

Kierownik

mgr Zofia Meisner

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Kolbuszowa:
Tyszkiewiczów 3
36-100 Kolbuszowa
17 227 58 78
wtzkolbuszowa@op.pl

Kierownik

mgr Justyna Tęcza

Ropczyce:
Mickiewicza 59
39-100 Ropczyce
17 221 83 39
: wtzcropczyce@rzeszow.nq.pl

Kierownik

mgr Urszula Rymut

Różanka:
Różanka 100
38-102 Grodzisko
17 277 51 90
wtzrozanka1@onet.pl

Kierownik

mgr Ryszard Sadza

Rzeszów:
Krakowska 18
35-241 Rzeszów
17 861 14 18
17 853 23 95
k.baran1@wp.pl

Kierownik

mgr Krzysztof Baran

ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY W JAŚLE

Adres:
Za Bursą 1a
38-200 Jasło
13 446 56 01
caritas.jaslo@wp.pl

Dyrektor

ks. dr Marian Putyra

ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY W GŁOGOWIE MŁP.

Adres:
Bolesława Prusa 29
36-060 Głogów Małopolski
17 777 60 90
zpo.glogow.mlp@wp.pl
https://zpo.glogow.pl/

Dyrektor

Ks. dr Przemysław Drąg

Kierownik

mgr Małgorzata Krzysztofińska

Udostępnij