Referat ds. Życia Konsekrowanego

Wikariusz Biskupi ds. życia konsekrowanego

Ks. dr Stanisław Kamiński
723 226 147
skaminski@wsd.rzeszow.pl

Odpowiedzialny za Ordo Virginum

Ks. dr Lucjan Dyka

Referenci Diecezjalni

Ks. mgr Roman Grądalski MS

S. mgr Agata Jakieła,
691 674 502
ajakiela@op.pl

Udostępnij