Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II w Diecezji Rzeszowskiej

Adres

Witolda 11a
35-302 Rzeszów
instyjsp@rzeszow.opoka.org.pl
mdzik2010@gmail.com 

Moderator Dzieła Biblijnego w Diecezji Rzeszowskiej

Ks. dr Marek Dzik 

Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II (DB), jest publicznym stowarzyszeniem wiernych erygowanym przez Konferencję Episkopatu Polski. Celem DB jest „pogłębianie rozumienia Objawienia Pańskiego w świetle Pisma Świętego zgodnie z nauką Kościoła oraz kształtowanie duchowości i kultury biblijnej w duszpasterstwie, szczególnie kaznodziejstwie i katechezie, a także w indywidualnej formacji wiernych”. 

Hasłem DB są słowa z Księgi Mądrości nawiązujące do zaistnienia świata i człowieka: „Panie, któryś wszystko uczynił swoim słowem” (9,1).
Prezesem DB jest ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk

DB posiada osobowość prawną zarówno kościelną jak i państwową. Posiada struktury: ogólnopolskie, regionalne i diecezjalne. Oficjalnym czasopismem DB jest kwartalnik „Krąg biblijny”, a oficjalną stroną internetową.
http://biblista.pl

DB w Diecezji Rzeszowskiej zajmuje się propagowaniem Pisma św. wśród najmłodszych organizując od 2010 r konkursy biblijne dla dzieci szkół podstawowych, Konkursy te posiadają 2 edycje: kl. I-IV – rysunkowy i kl. V-VIII – testowy.

Dzieło Biblijne poszukuje osób chętnych do zaangażowania się w przyparafialne grupy biblijne.
Kontakt:
mdzik2010@gmail.com  

Udostępnij