Pismo naukowe “Resovia Sacra”

Inicjatywa utworzenia Studiów Teologiczno-Filozoficznych Diecezji Rzeszowskiej “Resovia Sacra” zrodziła się dwa lata po powstaniu diecezji, w 1994 r., w gronie kapłanów skupionych wokół rzeszowskiego Wyższego Seminarium Duchownego. Kolegium redakcyjne stanowili kolejno: ks. Stanisław Nabywaniec, redaktor naczelny (1994-2013), ks. Andrzej Cypryś (1994-2013), ks. Mieczysław Lignowski (1994-2009), ks. Piotr Mierzwa (1994-2000), o. Sławomir Ireneusz Ledwoń OFM (1999), ks. Andrzej Garbarz (2010-2013), ks. Jerzy Buczek (2010-2013), ks. Janusz Miąso (od 2010), ks. Andrzej Sołtys (2010-2013), ks. Piotr Steczkowski (2010-2013), ks. Krzysztof Tyburowski (2010-2013). W 2013 r. w skład nowego kolegium redakcyjnego weszli: ks. Jacenty Mastej (redaktor naczelny), ks. Janusz Miąso (z-ca redaktora naczelnego), ks. Paweł Synoś (sekretarz), ks. Marcin Nabożny.

Strona internetowa czasopisma

www.resoviasacra.wsd.rzeszow.pl

“Resovia Sacra” 21/2014

W ciągu minionego okresu nie uległa zmianie okładka pisma, której pomysłodawcą był Adam Mróz. Problematyka rocznika “Resovia Sacra” koncentruje się wokół zagadnień z dziedziny szeroko pojętej teologii i filozofii, a także z zakresu prawa kościelnego i historii. Taką też tematykę podejmują zamieszczane w nim artykuły. Treść poszczególnych tomów zasadniczo ujęta jest w następujące działy: artykuły, sprawozdania, omówienia i recenzje. Natomiast w niektórych rocznikach dodane zostały jeszcze: sympozja i konferencje. Autorzy tekstów publikowanych na stronach rocznika wywodzą się przede wszystkim z grona kapłanów diecezji rzeszowskiej oraz różnych ośrodków naukowych w kraju i za granicą. W ciągu dwudziestu lat istnienia studia “Resovia Sacra” znalazły swoje miejsce nie tylko wśród pism naukowych Rzeszowszczyzny, ale także wśród polskich pism teologicznych. Dla lokalnego środowiska filozoficzno-teologicznego stały się one przede wszystkim ważnym miejscem publikowania dorobku naukowego oraz środkiem pogłębiania nauki kościelnej.

„Resovia Sacra” w 2014 r. została zgłoszona do baz naukowych. Jej treść jest indeksowana m.in. w bazie bibliograficznej polskich naukowych czasopism BazHum, prowadzonej przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.

Numery archiwalne są dostępne  na stronie internetowej. 
www.resoviasacra.wsd.rzeszow.pl.

Udostępnij