Kolegium Konsultorów

  1. Ks. Piotr Steczkowski – kanclerz Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie
  2. Ks. Adam Kubiś – Rektor WSD Rzeszów
  3. Ks. Krzysztof Gołąbek – prepozyt Kapituły Katedralnej
  4. Ks. Paweł Synoś – wikariusz biskupi ds. duchowieństwa diecezjalnego
  5. Ks. Jan Kulig – ojciec duchowny kapłanów
  6. Ks. Marek Dyło – przedstawiciel księży proboszczów
  7. Ks. Krzysztof Wilczkiewicz – przedstawiciel księży wikariuszy
Udostępnij