Kapituła Katedralna

Rzeszowska Kapituła Katedralna została erygowana na prośbę Biskupa Rzeszowskiego dekretem Kongregacji ds. Duchowieństwa z dnia 22.02.1993 r. (prot. 2721/1/22.02.93). Uroczysta instalacja pierwszego kolegium Kapituły Katedralnej miało miejsce w dniu 19.01.2000 r., w dniu patrona diecezji – Św. Bpa Józefa Sebastiana Pelczara.

W dniu 19.01.2004 r. Biskup Rzeszowski powierzył Kapitule Katedralnej przygotowanie i kierowanie diecezjalnym odznaczeniem “Bene Merenti”. Celem odznaczenia jest promowanie wiernych w szczególny sposób zasłużonych w życiu apostolskim Kościoła Rzeszowskiego, zwłaszcza w dziedzinie kultury chrześcijańskiej oraz działalności charytatywnej i społecznej na fundamencie nauki.

Udostępnij
 • KANONICY GREMIALNI
 • Ks. Jerzy Buczek
 • Ks. Krzysztof Gołąbek
 • Ks. Władysław Jagustyn
 • Ks. Józef Kula
 • Ks. Stanisław Potera
 • Ks. Stanisław Słowik
 • Ks. Józef Stanowski
 • Ks. Jan Szczupak
 • Ks. Wiesław Szurek
 • Ks. Michał Rurak
 • KANONICY HONOROWI
 • Ks. Tomasz Bać
 • Ks. Andrzej Cypryś
 • Ks. Bogdan Janik
 • Ks. Jan Koc
 • Ks. Jan Krynicki
 • Ks. Jacenty Mastej
 • Ks. Wiesław Matyskiewicz
 • Ks. Piotr Mierzwa
 • Ks. Stanisław Nabywaniec
 • Ks. Paweł Pietrusiak
 • Ks. Janusz Sądel
 • Ks. Stanisław Tarnawski
 • Ks. Tadeusz Wyskiel
 • Ks. Edward Ryfa
 • KANONICY EMERYCI
 • Ks. Stanisław Bełza
 • Ks. Ireneusz Folcik
 • Ks. Stanisław Zych