22 września 2020 – Wtorek

Of. powsz. zw. - Msza z niedz., Pref. 36-41.

Kolor: Zielony
Czytania: Prz 21,1-6.10-13; Ps 119; Łk 8,19-21
Adoracja: Niedźwiada

Zmarli:

Ks. Jan Pityński 2005 Bardo
Ks. Tomasz Grzywna 2017 Sanok

23 września 2020 – Środa

WSP. ŚW. PIO Z PIETRELCINY, K - Biały
Of. wsp. - Msza wsp., Pref. 74

Kolor: Biały
Czytania: Prz 30,5-9; Ps 119; Łk 9,1-6
Adoracja: Szufnarowa

Zmarli:

Ks. Zbigniew Kaszuba 2015 Jasionka k. Dukli

24 września 2020 – Czwartek

Of. powsz. zw. - M s z a z niedz., Pref. 36-41.

Kolor: Zielony
Czytania: Koh 1,2-11; Ps 90; Łk 9,7-9
Adoracja: Wielopole Skrzyńskie

Zmarli:

Ks. Zbigniew Ciołek 1995 Stary Żmigród
Kl. Grzegorz Koza 1996 Gwoźnica Górna
Ks. Władysław Lasota 2001 Mrowla
Ks. Marek Barć 2011 Rzeszów-Nowa Wieś Czudecka

25 września 2020 – Piątek

Of. powsz. zw. - Msza z niedz., Pref. 36-41.

Kolor: Zielony
Czytania: Koh 3,1-11; Ps 144; Łk 9,18-22
Adoracja: S. Karmelitanki (Rzeszów)

Zmarli:

Ks. Jacek Ruszel 2003 Kraczkowa
Ks. Michał Czyrnek 2003 Jurków k. Limanowej

26 września 2020 – Sobota

Of. powsz. zw., I Nieszp. 26. Niedz. zw. - Msza z niedz., Pref.
36-41.
albo:
Wsp. dow. ŚW. KOSMY I DAMIANA, MM - Czerwony
Msza wł., Pref. 72.
albo:
Wsp. dow. ŚW. WAWRZYŃCA RUIZ I TOWARZYSZY, MM
- Czerwony
Msza wspl., kol. wł., Pref. 72.

Kolor: Zielony
Czytania: Koh 11,9-12,8; Ps 90; Łk 9,43b-45
Adoracja: S. Wizytki (Jasło)

Zmarli:

Ks. Tadeusz Robótka 2010 Moszczany-Tarnobrzeg

Jutro ogłosić:

  1. W czwartek rozpoczęcie nabożeństw różańcowych.
  2. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.
  3. Składka z przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na cele diecezjalne.

27 września 2020 – 26. NIEDZIELA ZWYKŁA

Of. niedz. zw. (II tydz. Psałterza) - Msza wł., Chwała, czyt. wł.,
Wierzę, Pref. 28-35, M p. (+)

Kolor: Zielony
Czytania: Ez 18,25-28; Ps 25; Flp 2,1-11; Mt 21,28-32

Zmarli:

Ks. Stanisław Święch 2006 Wadowice Górne
Ks. Alojzy Drożdż 2019 Tarnów-Żeleźnikoowa

28 września 2020 – Poniedziałek

WSP. ŚW. WACŁAWA, M
Of. wsp. - Msza wł., Pref. 72.

Kolor: Czerwony
Czytania: Hi 1,6-22; Ps 17;Łk 9,46-50
Adoracja: S. Prezentki (Rzeszów)

29 września 2020 – Wtorek

ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH ARCHANIOŁÓW MICHAŁA, GA-
BRIELA I RAFAŁA
Of. św. - Msza wł., Chwała, czyt. wł., Pref. 63.

Kolor: Biały
Czytania: Dn 7,9-10.13-14 lub Ap 12,7-12a; Ps 138; J 1,47-51
Adoracja: S. Nazaretanki (Rzeszów-Bzianka)

30 września 2020 – Środa

WSP. ŚW. HIERONIMA, KD
Of. wsp. - Msza wł., Pref. 73.

Kolor: Biały
Czytania: Hi 9,1-12.14-16; Ps 88; Łk 9,57-62
Adoracja: S. Szarytki (Kąty)

Zmarli:

Ks. Józef Wideł 1999 Nowe Rybie

1 października 2020 – Czwartek (P. Czw.)

WSP. ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS, Dz.D
Of. wsp. - Msza wł., Pref. 74.
albo:
Msza wot. o Jezusie Chrystusie Najwyż. i Wiecz. Kapłanie lub
o Najśw. Eucharystii - Biały, Chwała, Pref. 46-47.

Kolor: Biały
Czytania: Hi 19,21-27; Ps 27; Łk 10,1-12
Adoracja: (Rzeszów - Seminarium)

Zmarli:

Ks. Wiesław Jemioło 2016 Bogumiłowice