Ochrona małoletnich

W nawiązaniu do okólnika Kongregacji Nauki Wiary z 16 maja 2011 r. do Konferencji Episkopatów w sprawie opracowania «Wytycznych» “dotyczących sposobów postępowania w przypadku nadużyć seksualnych popełnionych przez duchownych wobec osób niepełnoletnich” oraz Wytycznych KEP z 14 marca 2012 r. “dotyczących wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia” z 14 marca 2012 r., a także trzech aneksów do „Wytycznych”, przyjętych przez KEP 8 i 9 października 2013 r. oraz dokumentu pt. „Prewencja nadużyć seksualnych wobec dzieci i młodzieży i osób niepełnosprawnych w pracy duszpasterskiej i wychowawczej Kościoła w Polsce”, zaakceptowanych po poprawkach przez Stolicę Apostolską, obowiązujących już na gruncie Kościoła w Polsce od października 2014 r., KEP powołała 22 czerwca 2013 r. koordynatora ze strony Episkopatu ds. ochrony dzieci i młodzieży. Został nim jezuita o. Adam Żak. Utworzone zostało także Centrum Ochrony Dziecka działające przy Akademii Ignatianum w Krakowie (http://cod.ignatianum.edu.pl/), a w poszczególnych diecezjach zostali mianowani delegaci ds. ochrony dzieci i młodzieży, których zadaniem jest jest prowadzenie dochodzenia wstępnego przewidzianego normami Stolicy Apostolskiej i „Wytycznymi” Konferencji Episkopatu Polski oraz duszpasterze osób pokrzywdzonych, których rolą jest otoczenie opieką duszpasterską osób pokrzywdzonych i ich rodzin.

Delegat Biskupa Rzeszowskiego

Biskup Rzeszowski Jan Wątroba z dniem 1 listopada 2022 r. mianował delegata ds. wykorzystania seksualnego osób małoletnich przez osoby duchowne.

Jest nim ks. dr Przemysław Drąg
510 114 164
delegat@diecezja.rzeszow.pl

Delegat przyjmuje zgłoszenia o fakcie wykorzystania seksualnego przez osobę duchowną w Kurii Diecezjalnej, ul. Zamkowa 4, 35-032 Rzeszów, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Kurator

Jest nim ks. dr Paweł Synoś

Duszpasterz do pomocy duchowej

27 maja 2015 r. bp Jan Wątroba mianował duszpasterza do pomocy duchowej ofiarom nadużyć seksualnych, ich rodzinom oraz wspólnotom lokalnych, zranionych przestępstwem, dokonanym przez osoby duchowne.

Został nim ks. mgr Jacek Szczęch
575 379 442;
duszpasterz.od@diecezja.rzeszow.pl

Wytyczne w sprawie ochrony małoletnich

W 2017 r. zostały przygotowane dla osób duchownych i świeckich, podejmujących w diecezji dzieło wychowawcze dzieci i młodzieży „Wytyczne w sprawie ochrony małoletnich w praktyce wychowawczej diecezji rzeszowskiej, Rzeszów 2017″. Wytyczne zostały zatwierdzone 01.09.2017 r. przez bp. Jana Wątrobę.

Dokumenty dotyczące ochrony dzieci i młodzieży przed wykorzystywaniem seksualnym:

  • List okólny Kongregacji Nauki Wiary do Konferencji Episkopatów w sprawie opracowania «Wytycznych» dotyczących sposobów postępowania w przypadku nadużyć seksualnych popełnionych przez duchownych wobec osób niepełnoletnich. List-okólny – tekst pdf.
  • Wytyczne Konferencji Episkopatu Polski dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia. Wytyczne- tekst pdf.
  • Prewencja– dokument Konferencji Episkopatu Polski dotyczący prewencji nadużyć seksualnych wobec dzieci i młodzieży i osób niepełnosprawnych w pracy duszpasterskiej i wychowawczej Kościoła w Polsce. Prewencja – tekst pdf

Centrum Ochrony Dziecka
www.cod.ignatianum.edu.pl

Udostępnij