Wydział Administracyjny

Ekonom

Ks. mgr Bogusław Babiarz
17 852 44 16
605 953 713
ekonom@diecezja.rzeszow.pl
biuro@wsd.rzeszow.pl

Wiceekonom

Ks. mgr Dariusz Gościmiński
697 534 567

Księgowa

S. mgr Dorota Kowalik CSFFM
17 852 44 16
kasa@diecezja.rzeszow.pl

Konto bankowe diecezji rzeszowskiej:
PKO BP I O/Rzeszów 56 1020 4391 0000 6202 0078 3092
Dane teleadresowe

Zamkowa 4
35-032 Rzeszów
17 852 44 19 (centrala)
17 852 17 83

Udostępnij