Instytut Teologiczno-Pastoralny

DANE TELEADRESOWE

Instytut Teologiczno-Pastoralny im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie
Witolda 11a
35-302 Rzeszów
17/ 871-24-00 (centrala)
17/ 871-24-03 (sekretariat)
17/871-24-06
instyjsp@rzeszow.opoka.org.pl
www.instytut.diecezja.rzeszow.pl

ODPOWIEDZIALNI

Dyrektor
ks. Andrzej Cypryś

Zastępca Dyrektora
ks. Bogusław Babiarz

Sekretarz
Katarzyna Peszko-Rzym

Księgowość
Maria Rut

OFERTA STUDIÓW I INNE FORMY KSZTAŁCENIA

 • Wyższe Seminarium Duchowne (2013 -)
 • Diecezjalne Studium Organistowskie (1992 -)
 • Studium Życia Rodzinnego Diecezji Rzeszowskie (1992 -)
 • Studium Biblijne Diecezji Rzeszowskiej (2014 -)
 • Ośrodek Edukacji Nauczycieli ITP (2012 -)
 • Nauki o Rodzinie UR (2009 -)
 • Studia Podyplomowe Teologiczno-Katechetyczne (2017 -)
 • Seminaria doktoranckie prof. UKSW z socjologii i politologii (1999 -)
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku Diecezji Rzeszowskiej (2014 -)
 • Kursy dla kamerzystów i fotografów liturgicznych (2006 -)
 • Rzeszowskie Stowarzyszenie Dziedzictwo Jana Pawła II Lumen et Spes (2006 -)
 • Fundacja Jednego Serca Jednego Ducha (2017 -)

W Instytucie prowadzone są kursy, studia i spotkania diecezjalnych grup formacyjnych. Z budynku korzystają organizacje i instytucje pozarządowe. W ramach Instytutu działa biblioteka WSD i ITP.

Udostępnij