Wydział Misyjny

Dane teleadresowe
kontakt@misje.rzeszow.pl
http://www.misje.rzeszow.pl

Dyrektor

Ks. dr Daniel Nowak
 603 752 903 
nwk.dnl@gmail.com

Delegat Biskupa ds. Misjonarzy

Ks. mgr Stanisław Tarnawski
604 239 972
tarnawski@op.pl 

Numer konta bankowego
Nr konta: 39 1020 4391 0000 6802 0002 5049

Udostępnij