Biecka Kapituła Kolegiacka

Kapituła Kolegiacka w Bieczu została erygowana 27.12.2003 r. w nawiązaniu do istniejącej przed wiekami Kapituły Bieckiej oraz w duchu wdzięczności za kanonizację Królowej Jadwigi. Z tej racji Kapituła Biecka w szczególny sposób będzie szerzyć kult św. Jadwigi Królowej, przez troskę o ubogich, potrzebujących oraz wspieranie kształcenia młodzieży, zwłaszcza ubogiej.

W skład kapituły powoływani są przez Biskupa Rzeszowskiego kapłani diecezji rzeszowskiej. Kapitułę stanowi 12 kanoników gremialnych oraz 12 kanoników honorowych.

W dniu 19.01.2004 r. Biskup Rzeszowski powołał Kanoników Gremialnych Kapituły Kolegiackiej Bieckiej w Bieczu. W dniu 15.04.2004 r. Biskup Rzeszowski erygował Kapitułę Biecką oraz dokonał instalacji kanoników gremialnych.

Udostępnij
 • KANONICY GREMIALNI
 • Ks. Dariusz Gościmiński
 • Ks. Janusz Kurasz
 • Ks. Tadeusz Paszek
 • Ks. Marian Putyra
 • Ks. Stanisław Ruszel
 • Ks. Wacław Rybka
 • Ks. Czesław Stanaszek
 • Ks. Wacław Śliwa
 • Ks. Henryk Wilk
 • KANONICY HONOROWI
 • Ks. Stanisław Bałucki
 • Ks. Mariusz Cymbała
 • Ks. Stanisław Dębiak
 • Ks. Jerzy Gondek
 • Ks. Marek Kędzior
 • Ks. Ryszard Madej
 • Ks. Henryk Maguda
 • Ks. Józef Ozga
 • Ks. Stanisław Pałka
 • Ks. Jan Sabat
 • Ks. Tadeusz Wawryszko
 • KANONICY EMERYCI
 • Ks. Wiesław Bodzioch
 • Ks. Stanisław Górski
 • Ks. Zygmunt Kudyba
 • Ks. Emil Midura