Kolbuszowska Kapituła Kolegiacka

Dnia 25.03.2007 r. Biskup Rzeszowski Kazimierz Górny nadał świątyni parafialnej pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej tytuł kolegiaty. Dekretem z dnia 25.03.2007 r. powołał przy tej świątyni Kapitułę Kolegiacką w Kolbuszowej. 

Udostępnij
 • KANONICY GREMIALNI
 • Ks. Michał Bator
 • Ks. Krzysztof Gac
 • Ks. Janusz Kosior
 • Ks. Michał Leśniara
 • Ks. Jan Lib
 • Ks. Kazimierz Osak
 • Ks. Jan Pępek
 • Ks. Jan Prucnal
 • Ks. Adam Samel
 • Ks. Kazimierz Szkaradek
 • Ks. Lucjan Szumierz
 • KANONICY HONOROWI
 • Ks. Józef Galant
 • Ks. Franciszek Kołodziej
 • Ks. Wiesław Rafacz
 • Ks. Stanisław Samborski
 • Ks. Władysław Sidor
 • Ks. Wacław Sopel
 • Ks. Piotr Szczupak
 • Ks. Adam Kubiś
 • Ks. Krzysztof Budzyń
 • Ks. Sławomir Zych
 • Ks. Tomasz Kozicki
 • Ks. Jarosław Depczyński
 • Ks. Kazimierz Franczak
 • Ks. Andrzej Sołtys
 • Ks. Lucjan Kot
 • KANONICY EMERYCI
 • Ks. Aleksander Śmietana