Wydział Architektury i Sztuki Kościelnej

Dyrektor Wydziału i Diecezjalny Konserwator Zabytków

Ks. dr Paweł Batory
509 528 779
batory.pawel@gmail.com

Komisja ds. Architektury i Sztuki Kościelnej

Ks. dr Tomasz Bać, 
Ks. mgr Bogusław Babiarz, 
Ks. dr Paweł Batory,
Ks. mgr Dariusz Gościmiński,
Mgr arch. Krzysztof Grzebyk,
Mgr Marta Nikiel,
Mgr arch. Marcin Smoczeński, 
Mgr Jerzy Tarnawski

Udostępnij