Kapłani Diecezji Rzeszowskiej

Poniższa lista zawiera rok święceń, datę świeceń, nazwiska księży diecezji rzeszowskiej, parafię ich pochodzenia i miejsce święceń.

1953
03.05 Ks. Kulig Tadeusz, Jurków, święcenia – Tarnów

1956
10.05 Ks. Rębisz Stanisław, Grębów, święcenia – Przemyśl

1958
01.06 Ks. Preis Tadeusz, Kosina, święcenia – Przemyśl
29.06 Ks. Woźniak Stanisław, Gorlice – Narodzenia NMP, święcenia – Tarnów
01.06 Ks. Wójcicki Tadeusz, Staromieście, święcenia – Przemyśl

1959
07.06 Ks. Bełza Stanisław, Mazury, święcenia – Przemyśl
07.06 Ks. Domino Antoni, Babica, święcenia – Przemyśl
07.06 Ks. Homa Marian, Mrowla, święcenia – Przemyśl
07.06 Ks. Motyl Michał, Dublany, święcenia – Przemyśl
07.06 Ks. Wójcik Stanisław, Domaradz, święcenia – Przemyśl

1960
29.06 Ks. Bp GÓRNY Kazimierz, Lubień, święcenia – Kraków

1961
18.06 Ks. Bielamowicz Zbigniew, Binarowa, święcenia – Przemyśl
29.06 Ks. Bodzioch Wiesław, Tarnów – Św. Józefa, święcenia – Tarnów
18.06 Ks. Dziadosz Józef, Wysoka Strzyżowska, święcenia – Przemyśl
18.06 Ks. Kudyba Zygmunt, Bieliny, święcenia – Przemyśl
18.06 Ks. Marczak Stanisław, Jaśliska, święcenia – Przemyśl
29.06 Ks. Wójcik Stanisław, Niedźwiada, święcenia – Tarnów
18.06 Ks. Załączkowski Tadeusz, Tyrawa Wołoska, święcenia – Przemyśl

1962
24.06 Ks. Miłoś Eugeniusz, Borowa, święcenia – Tarnów
24.06 Ks. Mucha Andrzej, Wielopole Skrzyńskie, święcenia – Tarnów

1963
16.06 Ks. Sidor Władysław, Ostrów k. Radymna, święcenia – Przemyśl

1964
21.06 Ks. Biśto Kazimierz, Lecka, święcenia – Przemyśl
21.06 Ks. Midura Emil, Strzyżów, święcenia – Przemyśl
21.06 Ks. Tomkowicz Stanisław, Niewodna, święcenia – Przemyśl

1965
27.06 Ks. Górski Stanisław, Ptaszkowa, święcenia – Tarnów
27.06 Ks. Jezierski Stanisław, Strzyżów, święcenia – Przemyśl
20.06 Ks. Wolak Stanisław, Brzyska, święcenia – Przemyśl
27.06 Ks. Zych Stanisław, Jadowniki, święcenia – Tarnów

Udostępnij