1000 dzieci obdarowanych przez Świętego Mikołaja i Caritas Diecezji Rzeszowskiej

Chociaż Caritas Diecezji Rzeszowskiej naśladuje dobroć św. Mikołaja każdego dnia, to jednak 6 dzień grudnia był szczególną okazją do sprawienia radości dzieciom. Z tej okazji w auli Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie odbyło się spotkanie św. Mikołaja z dziećmi oraz osobami z niepełnosprawnością.

Rozpoczęło się ono radosnym śpiewem prowadzonym przez znanego na Podkarpaciu artystę, Dariusza Kosaka. Słowo do licznie zgromadzonych gości skierował bp Jan Wątroba, który przypominał że dobroć św. Mikołaja jest odzwierciedleniem dobroci i miłości Jezusa Chrystusa. Głos zabrali również: Joanna Ferenc-Bar, wicedyrektor MOPS w Rzeszowie i Andrzej Szymanek, dyrektor II LO w Rzeszowie.

Oczekiwanie na św. Mikołaja umilił spektakl przygotowany przez nauczycieli i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie. Wzruszająca była scena odczytanie listów od dzieci, które prosiły o zdrowie dla chorych dzieci, o zgodę w domu, o prezenty dla innych, biednych dzieci…

Na zakończenie spektaklu św. Mikołaj podziękował tym, którzy naśladują jego dobroć: darczyńcom, sponsorom na czele z prezesem Asseco Poland, Adamem Góralem, a także innym ofiarodawcom . Po przemówieniu św. Mikołaja nastąpiła wyczekiwana chwila wręczenia prezentów.

Caritas Diecezji Rzeszowskiej przygotowała 1000 paczek z prezentami dla dzieci z ubogich rodzin, dla dzieci uchodźców, a także dla chorych dzieci i pochodzących z małych podkarpackich wiosek. Prezenty otrzymają również polskie dzieci z ubogich rodzin na Ukrainie.

Caritas Rzeszów

Fot. ks. Jakub Nagi

Udostępnij