20. rocznica koronacji obrazu Matki Bożej Łaskawej w Czudcu

„Dziękujemy Bogu za najpiękniejszy kwiat i owoc ziemi jakim jest Jezusowa i nasza Matka – Matka Boża Łaskawa, jak Ją nazywamy w tutejszym sanktuarium. To Ona jest arcydziełem bożej wszechmocy” – mówił bp Jan Wątroba podczas uroczystości dwudziestolecia koronacji łaskami słynącego obrazu Matki Bożej Łaskawej w Czudcu. Obchody rocznicy koronacji 11 września br. połączone były z powiatowo – gminnymi Dożynkami.

Dwadzieścia lat temu, 8 września, w sanktuarium czudeckim odbyła się koronacja obrazu Matki Bożej Łaskawej, jako zwieńczenie wielowiekowego kultu. Koronacji, w obecności kapłanów i wiernych, dokonał ówczesny ordynariusz diecezji rzeszowskiej bp Kazimierz Górny.

Liturgię poprzedził program słowno-muzyczny w wykonaniu młodzieży oazowej z tutejszej parafii przygotowany przez ks. Szymona Kłaka oraz modlitwa różańcowa. Przed rozpoczęciem Mszy św. ks. Stanisław Grzyb, proboszcz parafii pw. św. Trójcy w Czudcu, przywitał przybyłych pielgrzymów oraz parafian, wśród nich starostów dożynek: Lucynę i Piotra Janaś, a także obecnych na Mszy św. parlamentarzystów, władze państwowe i samorządowe, służby mundurowe oraz poczty sztandarowe.

Eucharystii przewodniczył oraz homilię wygłosił bp Jan Wątroba. Nawiązując do liturgii słowa zwrócił uwagę na przesłanie o Bożym miłosierdziu jakie niesie odczytany tekst 15. rozdziału ewangelii według św. Łukasza. „Bohaterowie trzech przypowieści: o pasterzu, który szuka zagubionej owcy; o drachmie, która zapodziała się pewnej kobiecie, a zwłaszcza historia o synu marnotrawnym to opowiadanie o każdym z nas. Potrafimy się Bogu zgubić” – mówił bp Wątroba.

Zachęcając do otwarcia się na Boże miłosierdzie zauważył, że „początkiem drogi spotkania z Bogiem miłosiernym jest przyznanie się do swojego zagubienia, grzeszności. Bóg czeka cierpliwie i nie męczy się przebaczaniem” – mówił. 

Zwracając się do zgromadzonych wiernych zachęcał, aby przyzywać orędownictwa Maryi, która w czudeckim sanktuarium doznaje szczególnej czci wiernych. „Dziękując za miłosierdzie, którym nas Pan nieustannie dotyka, które przekazuje nam przez ręce i serce Maryi, módlmy się byśmy sami stawali się miłosierni. Niech Maryja – Matka Miłosierdzia czuwa nad nami, abyśmy byli miłosierni i otwarci na przebaczenie” – zachęcał.

Po Mszy św. rozpoczęły się uroczystości dożynkowe. Przyznano odznaczenia św. Izydora Oracza oraz wyróżnienia osobom zasłużonym dla rozwoju rolnictwa w regionie. To uhonorowanie pracy na rzecz polskiej wsi i nagrody za osiągnięcia w rolnictwie. Następnie przybyłe delegacje okolicznych miejscowości zaprezentowały swoje wieńce dożynkowe. Część dożynkową uświetniły m.in. występy Stowarzyszenia Przyjaciół Orkiestry Dętej WSK PZL Rzeszów, Zespołu Pieśni i Tańca Zaborowiacy, a także pokazy tradycyjnych rzemiosł.

Uwieńczeniem uroczystości rocznicowych oraz dożynkowych był koncert zespołu NiemaGotu.

ks. Jakub Oczkowicz

Zdjęcia: Leszek Drzał, ks. Jakub Oczkowicz

Udostępnij