300-lecie konsekracji kościoła garnizonowego w Rzeszowie

25 września 2022 r. odbyły się uroczystości związane z 300. rocznicą konsekracji kościoła garnizonowego pw. Matki Bożej Królowej Polski w Rzeszowie. Mszy św. przewodniczył bp Kazimierz Górny.

W kościele garnizonowym pw. Matki Bożej Królowej Polski w Rzeszowie odprawiono Mszę św. z okazji 300-lecia konsekracji świątyni. Eucharystii przewodniczył bp Kazimierz Górny. W koncelebrze wziął udział ks. płk Kryspin Rak, wikariusz generalny Ordynariatu Polowego.

W uroczystości uczestniczyły służby mundurowe, władze wojewódzkie, samorządowe i władze miasta Rzeszowa. Wystawiono również kompanię honorową 21. Brygady Strzelców Podhalańskich.

Na początku liturgii kpt. Jan Jastrzębski, Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych Wojsk Lądowych, powitał bp. Górnego.

Biskup Polowy, bp Wiesław Lechowicz, skierował list do uczestników uroczystości, w którym napisał m. in. „W tym ważnym dniu Jubileuszu pragnę przypomnieć słowa św. Jana Pawła II, który powiedział, że parafia jest uprzywilejowanym miejscem dawania świadectwa miłości, i że stanowi najdogodniejszy teren jej praktykowania. W duchu dziękczynienia za dar wspólnoty, pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia za trwałe owoce zaangażowania w budowanie i umacnianie jej wiernych. Niech Matka Boża Królowa Polski, królująca w rzeszowskim wizerunku, wyprasza Wam u swojego Syna wszelkie potrzebne łaski. Niech Jej serce będzie ukojeniem we wszystkich trudnych sprawach”.

Następnie ks. komandor por. Grzegorz Golec, proboszcz parafii garnizonowej w Rzeszowie, powitał zebranych w świątyni i wprowadził w przeżywaną uroczystość.

„Dziś, obchodząc 300. rocznicę poświęcenia tego kościoła, dziękujemy Bożej Opatrzności za hojne dary jakich udzielała wiernym w tym miejscu. Składamy hołd i wdzięczność wszystkim duszpasterzom, wiernym parafii, dobrodziejom, którzy przed trzema wiekami wznieśli tę świątynię, zarówno tę materialną jak i tę duchową. Pragniemy podziękować Wojsku Polskiemu oraz wszystkim osobom ważnym dla naszej społeczności, którzy w obecnych czasach przyczyniają się do piękna naszego kościoła i duchowego wzrostu parafii” – mówił ks. Golec.

Mszy św. przewodniczył bp Kazimierz Górny, zaś homilię wygłosił ks. dr Bartłomiej Krzos, adiunkt Katedry Katechetyki Szczegółowej i Współczesnych Form Przekazu Wiary KUL.

Przez udzieleniem błogosławieństwa proboszcz parafii podziękował obecnym na uroczystości i wyraził wdzięczność fundatorom, budowniczym, a także współcześnie troszczącym się o świątynię. (jn)

Kościół Garnizonowy – pierwotnie Klasztor i Kościół Reformatów – wybudował własnym sumptem na początku XVIII w. bogaty mieszczanin rzeszowski pochodzenia ormiańskiego, Andrzej Passakowicz. Uroczystość poświęcenia kościoła i klasztoru pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny odbyła się w dniu 21 września 1722r. Zobacz kościół i klasztor w 1762 r.

W okresie rozbiorów Austriacy trzymając w Rzeszowie duży garnizon przeznaczyli w 1787 r. kościół Reformatów z rozległymi piwnicami na magazyny, uprzednio usuwając elementy sakralne i dekoracyjne, natomiast w miejscu zlikwidowanego klasztoru powstał szpital wojskowy. Z przystosowaniem kościoła na magazyny wiąże się pewna legenda. Nad absydą kościoła w jego wschodniej części wznosi się trójkątny szczyt, na którym rysuje się płytka prostokątna wnęka. Legenda podaje, że we wnęce znajdował się wizerunek Matki Boskiej z berłem w dłoni, który na próżno usiłowano zamalować. Żadna farba nie chciała pokryć fresku, a usiłujący ją zamalować spadł z drabiny. Wizerunek więc pozostał.

W kilka lat po odzyskaniu niepodległości władze II Rzeczypospolitej rozlokowały w Rzeszowie duży garnizon korzystając z gotowych, wybudowanych przez rząd austriacki koszar. Wówczas zapadła decyzja o utworzeniu kościoła garnizonowego. Pierwszym kapelanem garnizonu w 1922 roku został ks. płk Franciszek Kisiel i to na niego spadł ciężar odbudowy kościoła.

W czasie II wojny światowej okupant niemiecki ponownie zamienił kościół na magazyny. Kościół został niemal całkowicie zniszczony. Od 1955 – 1960 roku kapelanem w rzeszowskim kościele garnizonowym był ks. Julian Humeński, późniejszy dr pułkownik, generalny dziekan Wojska Polskiego w Warszawie. Za jego staraniem przeprowadzono gruntowną konserwację kościoła zachowując odkryte przy tej okazji malowidła z 1742 roku.

W 1960 roku bp Franciszek Barda, ordynariusz Diecezji Przemyskiej, dokonał uroczystego poświęcenia odbudowanej świątyni. Bp Ignacy Tokarczuk, Biskup Przemyski, za zgodą władz państwowych i wojskowych ustanowił 14.08.1969 roku przy kościele Parafię Wojskowo – Cywilną pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski.

W latach 1968 – 1971 podczas osuszania podziemi kościoła, ówczesny proboszcz ks. płk Józef Pałęga zabezpieczył i przeniósł do krypty szkielety pochowanych pod kościołem 6 oo. reformatów oraz poległych w roku 1769 konfederatów barskich.

21 stycznia 1993 roku Biskup Polowy Wojska Polskiego Sławoj Leszek Głódź erygował parafię wojskowo – cywilną pod dotychczasowym wezwaniem.

Zdjęcie: wojsko-polskie.pl


Udostępnij