50 lat kapłaństwa bp. E. Białogłowskiego, ks. W. Szurka i ks. Cz. Szewczyka

„Dzisiejsza uroczystość jest znakiem i potwierdzeniem, że nasi czcigodni Jubilaci wyszli z różnych prób zwycięsko. Jubileusz to święto wierności” – powiedział bp Jan Wątroba 24 maja 2022 r., podczas Mszy św. z okazji 50-lecia święceń kapłańskich bp. Edwarda Białogłowskiego, ks. Wiesława Szurka i ks. Czesława Szewczyka w Domu Księży Seniorów w Rzeszowie.

Mszy św. w kaplicy pw. św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Domu Księży Seniorów (DKS) w Rzeszowie przewodniczył bp Jan Wątroba. W  koncelebrze uczestniczyli: abp Edward Nowak, bp Kazimierz Górny oraz jubilaci: bp Edward Białogłowski, ks. Wiesław Szurekks. Czesław Szewczyk, a także księża na co dzień mieszkający w DKS, księża z instytucji diecezjalnych i proboszczowie z parafii rzeszowskich. Razem z nimi modliły się siostry ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi i pracownicy DKS.

W słowach wprowadzenia ks. Jerzy Buczek, dyrektor DKS w Rzeszowie, zwrócił uwagę na wierną służbę jubilatów. „W dzisiejszym dniu, gdy przeżywamy 50-lecie kapłaństwa ks. biskupa Edwarda Białogłowskiego, ks. infułata Wiesława Szurka i ks. kanonika Czesława Szewczyka, dziękujemy Bogu, Najwyższemu Kapłanowi, za dar ich powołania, za obfite plony kapłańskiego życia, za wierną służbę Kościołowi i ludziom w różnych miejscach, za tak owocne budowanie Kościoła” – powiedział ks. Buczek.

Również o wierności mówił w homilii bp Jan Wątroba. „Trwać, być wiernym, wiernym latami, a 50 lat to spory szmat czasu, w którym człowiek został poddany niejednej próbie i zdał poważny egzamin z wierności Bogu i ludziom, swoim przyrzeczeniom i przyjętym przed laty zobowiązaniom. To jest wierność, którą się mierzy i waży srebrem, rubinami, złotem czy nawet diamentami. Tak naprawdę wierność jest o wiele cenniejsza niż złoto, niż najcenniejszy kruszec, cenniejsza od wiedzy i zaszczytów. Aby mogła okazać całe swoje piękno i całą wartość, trzeba czasu, musi upłynąć wiele lat i trzeba przejść przez wiele prób i doświadczeń. Sam czas staje się próbą wierności. Dzisiejsza uroczystość jest znakiem i potwierdzeniem, że nasi czcigodni Jubilaci wyszli z różnych prób zwycięsko. Jubileusz to święto wierności” – powiedział hierarcha.

Kaznodzieja, nawiązując do książki pt. „Dar i tajemnica” Jana Pawła II, mówił o znaczeniu domu rodzinnego w kształtowaniu powołania. „Wiele osób przyjeżdża dzisiaj do Wadowic, aby stanąć w progu domu, gdzie dorastał Ojciec Święty. Wszyscy rozumiemy, że Karol Wojtyła nie otrzymał powołania w katedrze wawelskiej, ani w Bazylice św. Piotra w Rzymie. Jego powołanie zrodziło się w rodzinie, jak powołanie obecnych tutaj wszystkich kapłanów i sióstr zakonnych, jak powołanie dostojnych Jubilatów. Wasze domy nie zostały zamienione na muzea, nie przybywają do nich pielgrzymki, nie prowadzi do nich specjalny szlak kolejowy, ale dzisiaj udajemy się do tych domów w myślach i wyobraźni, aby razem z Jubilatami pokłonić się rodzinnym progom w Rozborzu, Lipinkach i Podłopieniu. (…) Powołanie, w pewnym momencie, nakazywało opuścić przyjazne progi rodzinnego domu i iść tam, dokąd posyła Pan. To nigdy nie oznacza, że człowiek staje się bezdomny. Zamiast jednego, otrzymaliście wiele nowych domów, kapłańskich domów. Powołanie to droga, z domu do domu, z domu rodzinnego do domów kapłańskich, ale jest jeszcze przed nami trzeci dom – niebo” – mówił biskup.

Nawiązując do chorób i cierpień, które często towarzyszą osobom w podeszłym wieku, bp Wątroba mówił, że jest to droga duchowego oczyszczania, aby przynosić jeszcze większe owoce. „Ojciec w niebie oczyszcza nas najczęściej przez cierpienie, nowe doświadczenia i nowe krzyże. Oczyszcza nas, abyśmy przynosili jeszcze obfitsze plony i owoce. Gdy to oczyszczanie będzie boleć, a często boli, gdy będzie trudne do udźwignięcia, niech was, umiłowani Jubilaci, umacnia i pociesza Najświętsza Maryja Panna, Wspomożycielka wiernych” – powiedział kaznodzieja.

Podczas Mszy św., obok jubilatów i solenizantów, modlono się w intencji bp. Jana Wątroby wspominając 22. rocznicę Jego święceń biskupich, które przyjął 20 maja 2000 r. w Częstochowie.

Bp Edward Białogłowski urodził się 8 stycznia 1947 r. w Rzeplinie. 17 czerwca 1972 r. w Przemyślu przyjął święcenia kapłańskie z rąk bp. Ignacego Tokarczuka, a 6 stycznia 1988 r. w katedrze przemyskiej przyjął święcenia biskupie, również z rąk bp. Ignacego Tokarczuka. Jest doktorem teologii. Od 1988 do 1992 r. był biskupem pomocniczym diecezji przemyskiej, a od 1992 r. do 2022 r. – biskupem pomocniczym diecezji rzeszowskiej. Był m.in. wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie oraz delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Rolników. Mieszka w Domu Biskupim w Rzeszowie.

Ks. Wiesław Szurek urodził się 24 kwietnia 1948 r. w Lipinkach. 28 maja 1972 r. w Tarnowie przyjął święcenia kapłańskie z rąk bp. Jerzego Ablewicza. Jest doktorem filozofii. Był m.in. wykładowcą i ojcem duchowym w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie i rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie, wikariuszem biskupim ds. formacji stałej kapłanów. Od 2005 r. jest protonotariuszem apostolskim (infułatem). Na emeryturze mieszka w Domu Księży Seniorów w Rzeszowie.

Ks. Czesław Szewczyk urodził się 19 marca 1948 r. w Podłopieniu. 28 maja 1972 r. w Tarnowie przyjął święcenia kapłańskie z rąk bp. Jerzego Ablewicza. Był m.in. ekonomem w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie, proboszczem w Brzostku i Osobnicy. Na emeryturze mieszka w parafii w Osobnicy. (tn)

Zdjęcia: T. Nowak

Udostępnij