Studia podyplomowe w Rzeszowie. Teologia dla nowej ewangelizacji

Trwa rekrutacja na podyplomowe studia „Teologia dla nowej ewangelizacji” w Rzeszowie.

Podyplomowe studia Teologia dla nowej ewangelizacji są propozycją przygotowaną przez Instytut Wyższych Studiów Teologicznych w Rzeszowie oraz Papieski Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie.

Są one skierowane dla liderów wspólnot i ruchów kościelnych. Propozycja ta wychodzi naprzeciw tym wszystkim, którzy pełniąc różnorodne posługi w Kościele odczuwają brak solidnego fundamentu teologicznego, dającego poczucie pewności w wykonywaniu posługi. Studia te są także propozycją dla tych wszystkich, którzy pragną pogłębienia osobistej formacji, nie wykluczając w przyszłości zaangażowania się w dzieło ewangelizacji.

Proponowane studia, mocno osadzone w solidnej teologii, posiadają innowacyjny charakter. Polega on na ich układzie i sposobie przyswajania wiedzy. Nie są one ułożone wedle tradycyjnych dziedzin teologicznych, ale według dynamiki wiary chrześcijańskiej. W ten sposób pozwalają studentom już w samym procesie edukacji tworzyć właściwą syntezę treści objawienia, której brak dotkliwie jest odczuwany we współczesnym rozumieniu wiary.

Studia podzielone są na trzy moduły:
teologia (I i II semestr), formacja (III semestr) i misja (IV semestr). 

Na zakończenie I oraz II roku studiów przewidziane są warsztaty weekendowe. Po I roku mają one budowanie syntezy treści wiary. Natomiast po II roku mają charakter praktycznego przygotowania do dzielenia się darem wiary.

Studia Teologia dla nowej ewangelizacji nie tylko dają możliwość zdobycia wiedzy teologicznej przekazywanej przez najlepszych specjalistów oraz spotkania wspaniałych ludzi, ale także pozwalają uzyskać dyplom Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Szczegóły na stronie: http://www.iwst.rzeszow.pl

Udostępnij