Eucharystia daje życie. Boże Ciało w Rzeszowie

O Eucharystii, która jest chlebem ludzi wolnych, miłujących sprawiedliwość i pokarmem na wieczność mówił biskup Jan Wątroba podczas Mszy św. na placu Farnym w Rzeszowie w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Kilka tysięcy osób przeszło w procesji eucharystycznej ulicami śródmieścia.

8 czerwca 2023 r., w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, o godz. 9.00 przed kościołem farnym w Rzeszowie rozpoczęła się Msza św., której przewodniczył bp Jan Wątroba. W koncelebrze uczestniczyli m.in.: bp Kazimierz Górny, 34 księży, w tym 6 neoprezbiterów, którzy przyjęli święcenia kapłańskie 27 maja br.

W homilii bp Jan Wątroba odniósł się najpierw do istoty uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. „Dziś stajemy wobec jednej z największych tajemnic naszej wiary – tajemnicy Eucharystii. Z pewnością pamiętamy dzień pierwszego zbliżenia się do niej – dzień Pierwszej Komunii Świętej. (…) A w tym wszystkim najważniejsza jest tajemnica Boga, który zamknął swoją wielkość w kruszynie chleba i pozwolił się spożywać. Bóg stał się pokarmem. Zbliżył się do dzieci, zbliża się do młodych i starszych, zbliża się do każdego, kto przyjdzie, aby się posilić Jego Ciałem. Wtedy jest prawdziwe świętowanie największej tajemnicy Boga, który zamknął swoją obecność pod postaciami chleba i wina.” – mówił bp Wątroba.

Biskup Rzeszowski mówił również, że Eucharystia jest chlebem ludzi wolnych, miłujących sprawiedliwość i pokarmem na wieczność. „Eucharystia jest chlebem ludzi wolnych. Nie jest chlebem niewolników. I nie chodzi o niewolę polityczną, społeczną, fizyczną. Ta zniewala od zewnątrz i nie musi dotykać serca człowieka. Gorsza jest niewola ducha, zniewolenie przez grzech, nałóg, przywiązanie do złego. Doświadczamy tego wszyscy przechodząc przez upokorzenia, przegrane z samym sobą, ze słabością, z szatanem. Jezus podaje mi rękę. Staje na drodze i chce przebaczyć. Chce mi wrócić wolność. Proponuje zawrócenie z drogi grzechu. Proponuje mi wolność. Daje mi swoje Ciało, aby mnie wzmocnić. Jeśli zgodzę się na wolność, wówczas mam prawo przystąpić do stołu, gdzie leży Boże Ciało, Chleb ludzi wolnych. Gdy jestem w niewoli, nie mogę spożywać tego Chleba. (…) Eucharystia jest chlebem ludzi miłujących sprawiedliwość. To kardynalna cnota (sprawiedliwość), która każe oddać drugiemu to, co mu się należy. Bliźniemu należy się miłość, a sprawiedliwość wobec Boga, to pobożność, posłuszeństwo, cześć i uwielbienie. Eucharystia jest Chlebem życia wiecznego. Jezus mówi: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa Ciało Pana jest nosicielem życia wiecznego, jest miłośnikiem życia. Kto gardzi Ciałem Pana jest nosicielem śmierci wiecznej. Słusznie boimy się nosicieli śmierci wiecznej, ale tym bardziej trzeba się za nich modlić, aby się nawrócili i, uwierzyli miłości miłosiernej i stanęli po stronie życia.” – mówił kaznodzieja.

Po Mszy św. wyruszyła procesja eucharystyczna. Najświętszy Sakrament niósł bp Jan Wątroba i następnie neoprezbiterzy.

Pierwszy ołtarz zbudowano przy kościele pw. Świętego Krzyża na ul. 3 Maja. Ołtarz przygotowała parafia św. Krzyża, Caritas Diecezji Rzeszowskiej oraz rzemieślnicy. Wystrój ołtarza stanowiła plansza przedstawiająca zniszczenie spowodowane wojną, co było nawiązaniem do toczącej się wojny na Ukrainie. Przy ołtarzu umieszczono również dwie drabiny. Na jednej z nich wypisano dwa uczynki miłosierdzia: „Nakarmić głodnych. Podróżnych w dom przyjąć”. Na drugiej drabinie umieszczono rzymskie cyfry, nawiązujące do Dekalogu, z jednym tylko napisem „Nie zabijaj”, co również było związane z sytuacją za wschodnią granicą Polski. Tradycyjnie, przed Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej, rzemieślnicy ozdobili ołtarz bochenkami chlebów.

Ołtarz przy ul. L. Lisa-Kuli, obok skweru ks. Walentego Bala, przygotowali żołnierze i policjanci. Na tle licznych fotografii przedstawiających działania wojska i policji umieszczono słowa: „Z Ciebie moc płynie i męstwo”.

Trzeci ołtarz zbudowano przy al. Ł. Cieplińskiego, tuż obok Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Ołtarz przygotowali strażacy z Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz funkcjonariusze Służby Więziennej. Na planszy widniał napis: „Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie!”.

Ostatni ołtarz przygotowali wierni i duszpasterze z Bazyliki Ojców Bernardynów. W jego centrum była były, wyrzeźbione w drewnie, symbole eucharystyczne.

Na zakończenie procesji, po śpiewie „Ciebie Boga wysławiamy”, bp Jan Wątroba podziękował wszystkim zebranym za wspólną modlitwę, uwielbienie Pana Boga i publiczne świadectwo wiary. Pobłogosławił też chleby, przygotowane przez rzeszowskich rzemieślników, które następnie zostały rozdzielone zebranym przy Bazylice Matki Bożej Rzeszowskiej.

Jan Budziaszek, jako współorganizator koncertu „Jednego Serca Jednego Ducha” zaprosił zebranych na wieczorne wydarzenie w rzeszowskim Parku Sybiraków .

Centralne uroczystości ku czci Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Rzeszowie były transmitowane przez Katolickie Radio VIA. (jn)

Tekst i zdjęcia: ks. Jakub Nagi

Udostępnij