Iść za Jezusem-Wychowawcą. Bp Jan Wątroba modlił się z nauczycielami

W ramach obchodów Dnia Edukacji Narodowej (14.10) w kościele farnym w Rzeszowie bp Jan Wątroba odprawił Mszę św. dla nauczycieli, wychowawców i odpowiedzialnych za oświatę. W Eucharystii wzięła udział Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty. Obecni byli również przedstawiciele nauczycieli, katechetów i uczniów.

W homilii Biskup Rzeszowski przywołał postać św. Klemensa Aleksandryjskiego, ojca Kościoła, który żył na przełomie II i III wieku.

Biskup Jan Wątroba podkreślił, że zasługą św. Klemensa są między innymi dwie wartości, które przekazał Kościołowi. “Pierwszą z nich jest szczególne umiłowanie kultury. Klemens kochał kulturę świata greckiego, cenił jej zdobycze w wielu dziedzinach i potrafił połączyć to co wartościowe w kulturze greckiej z Ewangelią. Ale jeszcze cenniejsza była druga wartość, którą Klemens dostrzegł, odkrył i przekazał Kościołowi, w tym także nam. Dostrzegł w Panu Jezusie wychowawcę, pedagoga (…) Pełniej niż inni dowartościował trud Jezusa jako wychowawcy. Tak odczytał całą Jego publiczną działalność i słowa zawarte w Ewangelii. Odczytał całe zbawcze dzieło Pana Jezusa jako wychowywanie ludzkości, a Kościół traktował jako szkołę, w której ludzkość stopniowo dorasta do dojrzałości” – mówił bp Wątroba.

Biskup mówił również, że św. Klemens, dostrzegając w Panu Jezusie wychowawcę, całe swoje życie podporządkował temu, by innych podprowadzać do spotkania ze Zbawicielem. Pragnął, by wszyscy Chrystusa poznali, odkryli i za Nim szli. “Jezus jest Mistrzem, który chce, byśmy szli po Jego śladach i byśmy Go naśladowali. Starożytni chrześcijanie bardzo się przejęli tą nauką, odkryciem i zaproszeniem, by za Jezusem-Pedagogiem podążać” – dodał Biskup Rzeszowski.

Bp Jan Wątroba powiedział również, że Chrystus powinien być wzorem dla każdego wierzącego.

W dalszej części homilii Biskup przywołał bł. Natalię Tułasiewicz, która dla pedagogów może być przykładem w odważnym pójściu za Chrystusem.

Msza św. w intencji nauczycieli i wychowawców wpisuje się w działalność duszpasterstwa nauczycieli, które funkcjonuje na terenie diecezji rzeszowskiej. Odpowiedzialni za edukację spotykają się również w ciągu całego roku szkolnego na modlitwie w kościele farnym w Rzeszowie, by modlić się przez wstawiennictwo, urodzonej w Rzeszowie i ochrzczonej w tutejszym kościele, bł. Natalii Tułasiewicz – patronki nauczycieli,

Fot. ks. Wojciech Środoń

Udostępnij