3 kwietnia 2023 – Wielki Poniedziałek

Of. wł. WP – Msza wł., Pref. 18, M p. (+).

Kolor: Fioletowy
Czytania: Iz 42,1-7; Ps 27; J 12,1-11
Adoracja: Kolbuszowa Górna

Zmarli:

Ks. Władysław Bochenek 2002 Rzepiennik Strzyżewski – Tarnów
Ks. Józef Gacek 2005 Smęgorzowo
Ks. Franciszek Weselak 2005 Grodzisko-Urzejowice
Ks. Franciszek Tomczyk 2020 Zalasowa-Jamy

4 kwietnia 2023 – Wielki Wtorek

Of. wł. WP – Msza wł., Pref. 18, M p. (+).

Kolor: Fioletowy
Czytania: Iz 49,1-6; Ps 71; J 13,21-33.36-38
Adoracja: Kupno

Zmarli:

Ks. Stanisław Gacek 1999 Wojnicz

5 kwietnia 2023 – Wielka Środa

Of. wł. WP – Msza wł., Pref. 18, M p. (+).

Kolor: Fioletowy
Czytania: Iz 50,4-9a; Ps 69; Mt 26,14-25
Adoracja: Poręby Dymarskie

Zmarli:

Ks. Stanisław Wiśniowski 1999 Lipnica Murowana
Ks. Józef Majewski 2002 Stary Sącz
Ks. Adam Mrówka 2020 Jadowniki

6 kwietnia 2023 – WIELKI CZWARTEK

Of. wł. (uczestnicy Mszy Wieczerzy Pańskiej nie odmawiają Nieszporów).

W Katedrze w Rzeszowie (godz. 10.00)
Msza wł., Chwała, czyt. wł., po homilii odnowienie przyrzeczeń kapłańskich, Pref. 78, obrzęd poświęcenia olejów MR 119-125.
MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ
Msza wł., Chwała, Pref. 46, M p. (-).

Kolor: Biały
Czytania: Iz 61,1-3a.6a.8b-9; Ps 89; Ap 1,4b.5-8; Łk 4,16-21 (Msza Krzyżma) Wj 12,1-8.11-14; Ps 116B; 1Kor 11,23-26; J 13,1-15 (Msza Wieczerzy Pańskiej)

Zmarli:

Ks. Jan Kutrzeba 2020 Jadowniki Mokre

Uwaga:

 1. Uwagi dotyczące Mszy Krzyżma:
 2. Msza Krzyżma jest szczególnym znakiem jedności prezbiterium diecezji. Przewodniczy jej Ksiądz Biskup Ordynariusz, a koncelebrują: Ksiądz Biskup Pomocniczy, Ksiądz Biskup Senior oraz kapłani z całej diecezji. Oleje pozostałe z ubiegłego roku należy spalić, a od Liturgii Wigilii Paschalnej używa się już nowych olejów.
 3. Pielgrzymka Liturgicznej Służby Ołtarza do Katedry na godz. 9.
 4. W Wielki Czwartek CAŁKOWICIE zakazane są Msze św. prywatne oraz jakiekolwiek Msze św. poza Mszą Krzyżma św. w katedrze i Mszą św. Wieczerzy Pańskiej. Uwagi dotyczące Mszy Wieczerzy Pańskiej:
 5. Zakazane są wszelkie Msze św. prywatne.
 6. Mszę Wieczerzy Pańskiej odprawia się w godzinach wieczornych. Wypada, aby ją koncelebrowali wszyscy obecni kapłani. Celebracja ta ma mieć charakter bardzo uroczysty.
 7. Przed rozpoczęciem Mszy Wieczerzy Pańskiej tabernakulum powinno zostać opróżnione. Komunia św. winna być udzielana z Hostii konsekrowanych podczas tejże Mszy św., aby jeszcze mocniej ukazać fakt, że Eucharystia zrodziła się w czasie Ostatniej Wieczerzy, którą podczas tej liturgii się wspomina i uobecnia.
 8. Do konsekracji, należy przygotować także Hostię do wystawienia w Bożym Grobie. Należy pamiętać o odpowiedniej ilości komunikantów do konsekracji, by wystarczyło zarówno na Mszę Wieczerzy Pańskiej, jak i na Liturgię Męki Pańskiej w Wielki Piątek.
 9. Podczas hymnu „Chwała” dzwonią dzwonki i dzwony. Po zakończeniu hymnu milczą aż do Wigilii Paschalnej. Gra organów w dyskretnej formie jest dozwolona dla podtrzymania śpiewu w czasie całej Mszy św.
 10. Homilia powinna wyjaśniać zasadnicze tajemnice dnia, a mianowicie ustanowienie Eucharystii i sakramentu kapłaństwa, a także przykazanie miłości braterskiej nadane przez Chrystusa.
 11. Jeśli względy duszpasterskie za tym przemawiają, po homilii odbywa się obrzęd umycia nóg.
 12. Odmawia się modlitwę powszechną, ale opuszcza się Credo.
 13. Dzisiaj wypada udzielić Komunii św. pod dwiema postaciami.
 14. Przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy adoracji następuje po modlitwie po komunii, jak w MR 131-
 15. Po zakończeniu Mszy św. w milczeniu obnaża się ołtarz.
 16. Zachęcić wiernych do adoracji Najświętszego Sakramentu.
 17. Kompleta z niedzieli po II Nieszporach.

7 kwietnia 2023 – WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ

Of. wł. (uczestnicy Liturgii Męki Pańskiej nie odmawiają Nieszporów).

Kolor: Czerwony
Czytania: Iz 52,13-53,12; Ps 31; Hbr 4,14-16; 5,7-9; J 18,1-19,42

Uwaga:

 1. Uwagi dotyczące Liturgii Wielkiego Piątku:
 2. Zgodnie z pradawną tradycją w Wielki Piątek Kościół nie sprawuje Ofiary Eucharystycznej. Zachęca się, aby podczas adoracji wspólnie celebrować przynajmniej wybrane godziny Świętego Oficjum.
 3. Liturgię Męki Pańskiej sprawuje się po południu, od godz. 15.00, jeśli racje duszpasterskie nie przemawiają za późniejszą porą. Liturgia składa się z czterech części: liturgii Słowa, adoracji Krzyża, Komunii św. i przeniesienia Najświętszego Sakramentu do symbolicznego Grobu Pańskiego.
 4. Kapłan oraz diakon ubierają szaty liturgiczne koloru czerwonego, tak jak do Mszy św.
 5. Ołtarz jest zupełnie obnażony: bez krzyża, bez świec, bez obrusów; nie kładzie się również żadnego dywanu ani żadnej ozdoby.
 6. Przy dużej liczbie wiernych do adoracji krzyża można wyznaczyć tylko delegacje poszczególnych stanów. Do adoracji używa się tylko jednego krzyża!
 7. Komunię św. rozdziela się wiernym tylko podczas Liturgii Męki Pańskiej. Dzisiaj nie wolno udzielać komunii św. poza Liturgią Męki Pańskiej. Chorym można zanieść Eucharystię o każdej porze dnia.
 8. W kaplicy Grobu Pańskiego powinien być ołtarz, choćby przenośny i tabernakulum do przechowywania puszek z Najświętszym Sakramentem.
 9. Wszystkie elementy dekoracyjne i światła powinny kierować uwagę wiernych na Najświętszy Sakrament, który jest Owocem i Pamiątką Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa, a nie na figurę Chrystusa leżącego w Grobie.
 10. Po zakończeniu Liturgii Męki Pańskiej obnaża się ołtarz w prezbiterium.
 11. Kompleta z niedzieli po II Nieszporach.
 12. W dniu dzisiejszym obowiązuje post ścisły. Należy zachęcić wiernych, aby przedłużyli post na całą Wielką Sobotę aż do Wigilii Paschalnej.
 13. Ofiary składane przy krzyżu są przeznaczone na Boży Grób, przekazać do Kurii.
 14. Dziś za pobożny udział w adoracji i ucałowanie krzyża podczas liturgii można otrzymać odpust zupełny.
 15. Dzisiaj rozpoczyna się nowenna do Miłosierdzia Bożego.

8 kwietnia 2023 – WIELKA SOBOTA

Of. wł. (uczestnicy Liturgii Wigilii Paschalnej nie odmawiają Komplety).
UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO. WIGILIA PASCHALNA W WIELKĄ NOC – Biały
Msza wł. (MR 150-184), Chwała, Pref. 20
(„a zwłaszcza tej nocy”). W ME 1-3 wsp. taj. dnia. Rozesłanie: „Idźcie w pokoju Chrystusa, alleluja, alleluja”.

Kolor: Fioletowy
Czytania: 1. Rdz 1,1-2,2 (Ps 104 lub 33) 2. Rdz 22,1-18 (Ps 16) 3. Wj 14,15-15,1 (Ps: Wj 15) 4. Iz 54,4a.5-14 (Ps 30) 5. Iz 55,1-11 (Ps: Iz 12) 6. Ba 3,9-15.32-4,4 (Ps 19) 7. Ez 36,16-17a.18-28 (Ps 42) 8. Rz 6,3-11 (Ps 118) 9. Mt 28,1-10

Uwaga:

 1. Uwagi dotyczące Wielkiej Soboty:
 2. Dziś Kościół, poza Liturgią Godzin, nie sprawuje Służby Bożej, dlatego zachęca się, aby podczas adoracji przy Bożym Grobie celebrować przynajmniej wybrane godziny Świętego Oficjum.
 3. W katechezie i przepowiadaniu należy podkreślać, że Wielka Sobota jest dniem bez Eucharystii. Wieczorna Liturgia Wigilii Paschalnej jest już liturgią Niedzieli Zmartwychwstania, a nie Wielkiej Soboty. Należy więc absolutnie unikać sformułowań takich jak „Liturgia Wielkiej Soboty”, „Msza Wielkiej Soboty” lub „Nabożeństwo Wielkiej Soboty” w odniesieniu do Wigilii Paschalnej, ponieważ są to sformułowania nieprawdziwe i błędne z punktu widzenia teologicznego oraz duszpasterskiego. Komunii św. dzisiaj udzielić można tylko w formie wiatyku.
 4. W ciągu dnia poświęca się pokarmy wielkanocne (ALDR 113). Poświęcenie wypada poprzedzić wspólną adoracją przy Grobie Pańskim (MR 148).
 5. Po południu należy przybrać odświętnie kościół na Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Ołtarz przybiera się jednak dopiero w trakcie Wigilii Paschalnej.
 6. Przed rozpoczęciem Wigilii Paschalnej należy zakończyć adorację przy Grobie Pańskim. NIE WOLNO CELEBROWAĆ LITURGII WIGILII PASCHALNEJ PRZY NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE WYSTAWIONYM W GROBIE PANSKIM. W parafiach, gdzie istnieje jeszcze taka praktyka, należy ją przerwać i bezwzględnie zakończyć adorację przed rozpoczęciem liturgii Wigilii Paschalnej! Kapłan lub diakon, ubrany w komżę i stułę intonuje krótki śpiew na cześć Najświętszego Sakramentu, np. „Wielbię Ciebie”, następnie wyjmuje hostię z monstrancji i chowa ją do tabernakulum Grobu Pańskiego. Na figurę Chrystusa leżącego w grobie nakłada białą zasłonę i ustawia figurę Chrystusa Zmartwychwstałego. Następnie wygasza się świece przy Grobie Pańskim, a także światła w kościele, z wyjątkiem lampki wiecznej albo dwóch świec.
 7. Jeśli po Wigilii Paschalnej wznawia się adorację zapala się znów światła w Grobie Pańskim, lecz ani nie odsłania się figury Chrystusa leżącego w grobie, ani monstrancji nie okrywa się już welonem. Adoracja ta ma charakter radosnego uwielbienia. Uwagi dotyczące Wigilii Paschalnej:
 8. Liturgia Wigilii Paschalnej należy już do Niedzieli Zmartwychwstania i zgodnie z tradycją powinna być celebrowana w sposób uroczysty w nocy, a przynajmniej NIE WOLNO jej rozpoczynać przed zachodem słońca (czyli nie wcześniej niż o godz. 19.00). Chociaż praktyka jest często inna, to jednak należy przypomnieć to, co mówią przepisy liturgiczne: „Wszystkie obrzędy Wigilii Paschalnej odbywają się w nocy: nie wolno ich rozpocząć zanim nie zapadnie noc, a należy je zakończyć przed świtem niedzieli” (MR 150.3). Por. Eucharisticum mysterium, 28; List Kongregacji Kultu Bożego O przygotowaniu i obchodzeniu Świąt Paschalnych z 16.01.1988, nr
 9. ROZPOCZĘCIE WIGILII PASCHALNEJ ZANIM ZAPADNIE NOC JEST NADUŻYCIEM LITURGICZNYM I LEKCEWAŻENIEM PRAWA KOŚCIELNEGO W WAŻNEJ KWESTII.
 10. Wraz z Liturgią Wigilii Paschalnej rozpoczyna się Okres Wielkanocny.
 11. Uczestnicy Wigilii Paschalnej przynoszą ze sobą świece.
 12. Na Wigilię Paschalną przewidziano dziewięć czytań z Pisma św.: siedem ze Starego Testamentu i dwa z Nowego Testamentu. Jeżeli okoliczności za tym przemawiają, można zmniejszyć ilość czytań. Należy jednak czytać przynajmniej trzy czytania ze Starego Testamentu, w sytuacji wyjątkowej przynajmniej dwa. Nigdy nie wolno opuszczać czytania z księgi Wyjścia.
 13. Za odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych podczas Wigilii Paschalnej, można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
 14. Liturgia Wigilii Paschalnej może się odbyć także w innych kościołach i kaplicach, w których nie odprawiano liturgii Wielkiego Czwartku i Wielkiego Piątku. Obowiązkowo jednak musi być odprawiona w tych kościołach, w których jest chrzcielnica. Nie wolno celebrować samej Mszy Wigilii Paschalnej z pominięciem świętych obrzędów.
 15. Wierni, którzy biorą udział w Wigilii Paschalnej czynią zadość obowiązkowi uczestniczenia we Mszy św. w Niedzielę Zmartwychwstania.
 16. Uczestniczący w Liturgii Wigilii Paschalnej nie odmawiają Komplety Wielkiej Soboty oraz Godziny Czytań z Niedzieli Zmartwychwstania. Uwagi dotyczące procesji rezurekcyjnej:
 17. Jeżeli procesja odbywa się po Liturgii Wigilii Paschalnej, wówczas opuszcza się obrzędy zakończenia. Procesja i jej porządek: MR 180-
 18. Jeżeli procesja odbywa się w niedzielę rano, po Wigilii Paschalnej można ponownie wystawić Najświętszy Sakrament do adoracji na całą noc lub na kilka godzin wieczornych i rannych przed rezurekcją. Adoracja ta jednak nie może mieć już charakteru pasyjnego. Monstrancji nie okrywa się już welonem.
 19. W czasie adoracji wieczornej po Wigilii Paschalnej nie należy już śpiewać pieśni wielkopostnych. Można adorować w ciszy albo śpiewać pieśni wielkanocne i eucharystyczne.
 20. Obrzęd procesji rezurekcyjnej rano: MR

9 kwietnia 2023 – NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Of. ur. (Oficjum Godziny czytań odmawiają tylko ci, którzy nie uczestniczyli w Liturgii Wigilii Paschalnej).
Msza wł., Chwała, czyt. wł., Sekwencja, Wierzę, Pref. 20. (Przez całą Oktawę rozesłanie: „Idźcie w pokoju Chrystusa, alleluja, alleluja”). M p. (-).

Kolor: Biały
Czytania: Dz 10,34a.37-43; Ps 118; Kol 3,1-4 lub 1Kor 5,6b-8; J 20,1-9

Dzisiaj:

 1. Porządek mszy św. w Poniedziałek Wielkanocny.
 2. Jutro składka na Katolicki Uniwersytet Lubelski i Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Odsyłamy do Kurii Diecezjalnej.
 3. W przyszłą niedzielę składka na Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

11 kwietnia 2023 – WTOREK W OKTAWIE WIELKANOCY

Of. wł. – Msza wł., Chwała, Pref. 20. W ME 1-3 wsp. taj. dnia, M p. (+).

Kolor: Biały
Czytania: Dz 2,36-41; Ps 33; J 20,11-18
Adoracja: Werynia

Zmarli:

Ks. Stanisław Burczyk 2007 Żurawica
Ks. Mieczysław Szarek 2010 Detroit – Żelichów
Ks. Władysław Bać 2017 Gniewczyna Łańcucka