Parafie Miłosierdzia Bożego w diecezji rzeszowskiej

Od 2000 r. Kościół katolicki w 2. Niedziele Wielkanocne obchodzi święto Miłosierdzia Bożego. Kult Bożego Miłosierdzia, pielęgnowany we wszystkich parafiach, szczególnie widoczny jest w ośmiu parafiach diecezji rzeszowskiej pw. Miłosierdzia Bożego.

W diecezji rzeszowskiej parafie pw. Miłosierdzia Bożego istnieją w Domatkowie (dekanat Kolbuszowa-Wschód), Jaśle (dekanat Jasło-Zachód), Łukawcu (dekanat Rzeszów-Północ), Palikówce (dekanat Rzeszów-Wschód), Ropicy Polskiej (dekanat Gorlice), Rzeszowie (dekanat Rzeszów-Katedra), Sędziszowie Małopolskim (dekanat Sędziszów Małopolski) i w Zawadce Osieckiej (dekanat Dębowiec).

Są to stosunkowo nowe parafie. Najstarsza z nich w Łukawcu została erygowana w 1978 r. Parafie w Jaśle i Ropicy Polskiej powstały w 1982 r.; w Rzeszowie – w 1983 r.; w Domatkowie – w 1986 r.; w Palikówce i Zawadce Osieckiej – w 2000 r.; a najmłodsza, w Sędziszowie Małopolskim, została erygowana w 2010 r. (kościół parafialny został konsekrowany 4 października 2020 r.)

Powodem powstania licznych parafii pw. Miłosierdzia Bożego w całej Polsce, głównie w latach osiemdziesiątych, był dekret Kongregacji Nauki Wiary z 15 kwietnia 1978 r. odwołujący zakazy i ograniczenia kultu Bożego Miłosierdzia z 1959 r. (parafia w Łukawcu została erygowana niewiele ponad trzy miesiące od dekretu – 21 lipca 1978 r.).

Kult Miłosierdzia Bożego zaczął się rozwijać wkrótce po śmierci s. Faustyny w 1938. Modlitewniki z koronką i reprodukcją obrazu Jezusa Miłosiernego były bardzo popularne w czasie okupacji. W 1948 r. biskupi polscy skierowali prośbę do Stolicy Apostolskiej o ustanowienie święta Miłosierdzia Bożego w myśl poleceń, które otrzymała siostra Faustyna. W latach pięćdziesiątych kult rozwijał się dynamicznie już nie tylko w Polsce. W tej sytuacji sporym zaskoczeniem była „Notyfikacja” Kongregacji Świętego Oficjum Kurii Rzymskiej z 6 marca 1959 roku, która wprowadzała ograniczenie kultu w formach zaproponowanych przez siostrę Faustynę – obrazy z kościołów zostały usunięte i zaprzestano organizowania nabożeństw.

Po „Notyfikacji” do Stolicy Apostolskiej kierowane były liczne prośby o oficjalne i pełne uznanie kultu. 15 kwietnia 1978 r. Kongregacja Nauki Wiary (w 1965 r. Kongregacja Świętego Oficjum została przekształcona w Kongregację Nauki Wiary) wydała dekret uchylający zakazy i ograniczenia z 1959. Dużą zasługę miał w tym kardynał Karol Wojtyła, który jako arcybiskup krakowski jeszcze w 1965 r. zainicjował proces informacyjny poprzedzający proces beatyfikacyjny, aby wyjaśnić różne wątpliwości dotyczące siostry Faustyny.

Ważny etap rozwoju kultu stanowiła beatyfikacja siostry Faustyny (18 kwietnia 1993 r. w Rzymie) i kanonizacja (30 kwietnia 2000 r. w Rzymie). 5 maja 2000 r. Kongregacja Kultu Bożego i ds. Dyscypliny Sakramentów wydała dekret ustanawiający Święto Miłosierdzia Bożego. (tn)

Zdjęcia: T. Nowak

Udostępnij