Obrzęd „wybrania” kandydatów do sakramentów wtajemniczenia

13 lutego 2021 r. w parafii Miłosierdzia Bożego w Rzeszowie odbył się obrzęd „wybrania” kandydatów do przyjęcia sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Obrzędowi przewodniczył bp Jan Wątroba.

U progu Wielkiego Postu katechumeni uczestniczą w obrzędzie, który jest szczególnym wydarzeniem dla całego Kościoła. Obrzęd „wybrania”, czyli „wpisania imienia” wprowadza ich w kolejny, już bezpośredni etap przygotowania do przyjęcia paschalnych sakramentów chrztu, bierzmowania i Eucharystii.

W diecezji rzeszowskiej ten uroczysty obrzęd odbył się 13 lutego 2021 r. w parafii Miłosierdzia Bożego (osiedle Biała) pod przewodnictwem bp. Jana Wątroby. W obrzędzie uczestniczyło trzech katechumenów (czwarty katechumen, zatrzymany za granicą przez utrudnienia pandemiczne, łączył się ze wspólnotą drogą internetową).

W homilii bp Wątroba, komentując ewangeliczną scenę uzdrowienia trędowatego, zwrócił uwagę na jej wyjątkową zbieżność z naszą pandemiczną rzeczywistością. Mówił, że Kościół zawsze nas prowadzi pod krzyż, bo na krzyżu wisi Ten, który „od nas się zaraził” – samotny, opuszczony, dusi się, umiera, ale nas zbawia. Jego krew, Jego śmierć jest ratunkiem – podkreślił biskup i zachęcił do ufnego i pełnego wiary wołania do Jezusa o uzdrowienie: „Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”, pamiętając jednak o elementarnym poszanowaniu wolności Boga, na którym niczego nie możemy wymuszać, ale ufać, że On w odpowiednim czasie przyjdzie nam z pomocą.

Kontynuując rozważanie Biskup Rzeszowski stwierdził, że Pan Jezus wie czego chce – On chce nas uzdrawiać, a czy my wiemy czego od Niego chcemy? Następnie kierując uwagę ku zgromadzonym katechumenom powiedział, że uczestniczymy w wydarzeniu, podczas którego Kościół zapyta tych kandydatów czego oni oczekują, bo Jezus chce dzisiaj ich dotknąć, uszczęśliwić, oficjalnie włączyć do wspólnoty Kościoła i umocnić.

Po zakończonej homilii nastąpiło przedstawienie kandydatów. Katechumeni wpisując swoje imię do księgi wybranych potwierdzili decyzję i wolę Kościoła, by w najbliższą Wigilię Paschalną przyjąć sakramenty chrześcijańskiego wtajemniczenia.

Wielki Post obfituje w duchowe wydarzenia zarówno dla nas jak i dla katechumenów. Będą oni uczestniczyć w skrutyniach i innych obrzędach, dlatego polecamy tych czworo wybranych, osoby im towarzyszące oraz wszystkich katechumenów Kościoła szczególnej modlitwie.

Bogu niech będą dzięki!

Ewa Bielecka OV

Zdjęcia: ks. Rafał Brettschneider

Udostępnij