Kosowy

Kosowy

Udostępnij

Historia parafii

Parafię erygował bp Jerzy Ablewicz, Biskup Tarnowski, w dniu 30.07.1983 r. Terytorium parafii należało wcześniej do parafii: Trzęsówka, Niwiska i Ostrowy Tuszowskie. W dniu 29.08.1982 r. abp Jerzy Ablewicz poświęcił plac pod budowę kościoła. Kamień węgielny poświęcił Ojciec św. Jan Paweł II w Krakowie w dniu 22 czerwca 1983 r. Kamień ten wmurował w dniu 18.09.1983 r. bp Władysław Bobowski, sufragan z Tarnowa. On także poświęcił kościół w czasie „Pasterki” w dniu 25.12.1988 r. Proboszczem parafii od jej utworzenia jest ks. Stanisław Samborski. Konsekracja kościoła odbyła się w dniu 01.06.2008 r., i dokonał jej ks. bp Kazimierz Górny.

Mapa