Niebylec

Niebylec

Udostępnij

Historia parafii

Niebylec to niewielka miejscowość założona w 1475 r. przez Jana Machowskiego. Dzięki staraniom właścicieli Machowskich otrzymał w 1509 r. prawa miejskie od króla Zygmunta Starego i zachował je do 1935 r. Początkowo Niebylec należał do parafii w Konieczkowej, gdzie w 1460 r. bracia Marcin, Stanisław, Jan i Mikołaj Machowscy właściciele Konieczkowej i Jawornika ufundowali pierwszy drewniany kościół w stylu gotyckim, p.w. św. Marii Magdaleny. Parafię erygował 14.06.1464 r. bp Jan Gruszczyński, biskup krakowski, kanclerz Rzeczypospolitej. Pierwszym proboszczem na życzenie fundatorów, został ks. Stanisław z Opatowa. Pierwsza świątynia, skromna w swych rozmiarach i konstrukcji, była wielokrotnie odnawiana i przebudowywana. W XVI w. została zbeszczeszczona przez ówczesnego kolatora – Piotra Machowskiego, zwolennika kalwinizmu. W 1823 r. znajdowała się w stanie kompletnej ruiny. Dlatego zadecydowano o jej rozbiórce. W 1650 r. została powołana parafia konieczkowsko – niebylecka. Pierwszym proboszczem został ks. Jan Baltazarowicz. Dziedzic Niebylca Janusz Romer ufundował w Niebylcu 1646 r. drewniany, barokowy kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, który gruntownie odnowiony w 1846 r. przetrwał 300 lat (do 1943 r.) Obecny kościół parafialny p.w. Znalezienia Krzyża św. w Niebylcu został zbudowany w latach 1936 -1943 według projektu Tadeusza Mulickiego z Rzeszowa, pod nadzorem inż. Józefa Urbanika ze Strzyżowa za proboszcza ks. Franciszka Strzępka i wikariusza Franciszka Murasa, przy zaangażowaniu całej wspólnoty parafialnej, wspieranej przez rodaków z Ameryki. Kościół został konsekrowany 12.06.1956 r. przez bpa Franciszka Bardę, ordynariusza przemyskiego. Wewnątrz świątyni na uwagę zasługuje zabytkowy XVII-wieczny krucyfiks w głównym ołtarzu wraz z barokowymi figurami Matki Bożej Bolesnej i św. Jana Apostoła oraz obraz Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, kopia Murilla. Są to pozostałości po kościele niebyleckim. Natomiast z kościoła konieczkowskiego pochodzi gotycki krucyfiks, który umieszczony jest w przedsionku kościoła.

Mapa