Pstrągówka

Pstrągówka

Udostępnij

Historia parafii

Parafia Pstrągówka powstała z podziału parafii Frysztak. Ze względu na dużą odległość od kościoła we Frysztaku już przed II wojną światową istniały plany budowy kościoła filialnego w Pstrągówce. Wojna uniemożliwiła realizację tych planów. W 1946 r. zbudowano obecnie istniejący kościół jako tymczasową kaplicę dojazdową parafii Frysztak. Kościół został zbudowany z poniemieckich baraków wojskowych pozostawionych przez okupanta w Stępinie. Działkę pod budowę ofiarowali małżonkowie Jan i Stanisława Wąsiowie z Pstrągówki. Budową kierował ks. Wojciech Blajer, proboszcz z Frysztaka. On też ofiarował do powstającego kościoła obraz Matki Bożej Królowej, pochodzący z dawnego kościoła parafialnego we Frysztaku. Poświęcenie kościoła w Pstrągówce miało miejsce 11.08.1946 r. W 1957 r. z inicjatywy ks. Władysława Wardęgi, ówczesnego proboszcza we Frysztaku, przystąpiono w Pstrągówce do budowy mieszkania dla kapłana. W dalszej kolejności planowano budowę nowego kościoła w miejsce istniejącej, tymczasowej kaplicy. W 1959 r. Biskup Przemyski erygował parafię w Pstrągówce. Ks. Bronisław Kraus, gorliwy duszpasterz, zapisał się trwale w pamięci wiernych jako pierwszy proboszcz Pstrągówki. Włożył on wiele wysiłku w upiększenie istniejącej prowizorycznej kaplicy tak, by mogła godnie spełniać funkcję kościoła parafialnego. W 1983 r. wnętrze kościoła pokryto boazerią z drzewa modrzewiowego oraz sporządzono nowe ławki. W 1986 r. – już za następnego proboszcza – kościół został oszalowany na zewnątrz. W 1966 r. na wieży kościoła umieszczono spiżowy dzwon o wadze 220 kg ufundowany przez parafian i rodaków z USA. Dzwon ten nosi Imię: Maryja, Królowa Polski i upamiętnia Millenium Chrztu Polski.
W 2005 r. podjęto decyzję o budowie nowej świątyni. Dnia 14.05.2008 r. z inicjatywy ks. Leszka Saczka zaczęto rozbiórkę starego kościoła. Już 18.10.2008 r., w nowym kościele sprawowano pierwszą Mszę św. Poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego z Ain Karim dokonał 09.11.2008 r. bp Kazimierz Górny. Nową świątynię dnia 24.06.2009 r. poświęcił bp Edward Białogłowski.

Mapa