Rzeszów – bł. Władysława Findysza

Rzeszów – bł. Władysława Findysza

Udostępnij

Historia parafii

Parafia została erygowana przez Ks. Bpa Kazimierza Górnego, Biskupa Rzeszowskiego dnia 01.01.2012 r. Tego samego dnia Biskup Rzeszowski poświęcił tymczasową kaplicę pw. Bł. Władysława Findysza, której budowniczym był ks.prałat Stanisław Tarnawski, Proboszcz Parafii Rzeszów – Słocina. Pierwszym proboszczem został mianowany ks. mgr Władysław Srebrny. Parafia powstała z pa5rafii Rzeszów – Słocina, Chmielnik, Malawy i kilka domów z Matysówki. Zgodnie z zaleceniem Ks. Biskupa podjęto starania o budowę kościoła i pelbanii. Projekty budynków wykonał inż.. Andrzej Węgrzynowicz z Jasła. Po uzyskaniu pozwoleń w dniu 24.06.2015 r. rozpoczęto budowę od wylania fundamentów. Obecnie trwa budowa kościoła i plebanii. W dniu 28.07.2016 r. Ojciec Święty Franciszek poświęcił w Częstochowie kamień węgielny, pochodzący z Nowego Żmigrodu, gdzie proboszczem był patron parafii bł. Władysław Findysz.

Mapa