Rzeszów – św. Mikołaja

Rzeszów – św. Mikołaja

Udostępnij

Historia parafii

Pierwszy dokument o parafii w Przybyszówce pochodzi z 1409 r. (Przywilej erekcyjny parafii Łąka wymienia proboszcza z Przybyszówki). Zachowany dokument z 1847 r. informuje, iż parafia została erygowana w 1313 r.
Pierwszy drewniany kościół spłonął w 1621 r., drugi został rozebrany w 1802 r. Obecny stary kościół, jako jeden z pierwszych w okolicy murowany, został zbudowany w latach 1797-1806 staraniem ks. Andrzeja Pieczątkowskiego. Poświęcił go 13.06.1807 r. bp Antoni Gołaszewski, Biskup Przemyski. Fundatorem był pierwszy z rodu Jordanów – Jedrzej z Zakliczyna. Próby rozbudowy świątyni podejmował ks. Józef Chmurowicz w 1912 r. i w 1923 r. Po licznych staraniach w latach siedemdziesiątych dopiero 08.03.1982 r. wydano zezwolenie na rozbudowę kościoła. Projekt przygotował inż. Jan Rączy jesienią 1984 r. a rozbudowę rozpoczął ks. Józef Czyż, a po jego śmierci (28.09.1985 r.) kontynuował ks. Stanisław Sznajder. W 1991 r. przy kościele wybudowano duży dom parafialny, który służy również jako dom rekolekcyjny. W 1998 r. podjęto budowę kościoła filialnego na Pustkach, którą ukończono w 2000 r. 27.08.2000 r. Kazimierz Górny, Biskup Rzeszowski, poświęcił ten kościół. W latach 2008-2011 wybudowano drugi kościół filialny na Dworzysku, pw. Św. Stanisława bpa, poświęcony w 2011 r.

Mapa