Poświęcenie tablicy upamiętniającej bp. Jana Niemca

Z okazji pierwszej rocznicy śmierci bp. Jana Niemca, biskupa pomocniczego diecezji kamieniecko-podolskiej, bp Jan Wątroba 5 listopada br. poświęcił tablicę upamiętniającą rodaka parafii pw. św. Stanisława w Dobrzechowie.

27 października minął rok jak bp Jan Niemiec przeszedł do Pana. Kilka dni później, 5 listopada bp Jan Wątrobą odprawił Mszę św. w rocznicę śmierci bp. Niemca w dobrzechowskiej parafii. W swojej homilii Biskup Rzeszowski nawiązał do słowa „pasja” obecnego w życiu bp. Niemca na dwa sposoby. Pierwszy: to pasja rozumiana jako cierpienie. Ból, który był obecny w życiu bp. Jana Niemca. Tajemnicę krzyża przyjął on jako siłę, moc i drogę do zmartwychwstania. Drugi sposób wiąże się z fascynacją i gorliwością do przepowiadania Słowa Bożego! Biskup Niemiec w jednym ze swoich zeszytów duchowych napisał słowa: „Jezus Chrystus musi stać się fascynacją mojego życia!”

Przed błogosławieństwem bp Wątroba poświęcił pamiątkową tablicę upamiętniającą życie i działalność bp. Jana Niemca. Została ona umieszczona w przedsionku kościoła przy głównym wejściu. Jej fundatorami byli parafianie dobrzechowscy oraz członkowie Solidarności Regionu Podkarpackiego oraz Oddziału Strzyżowskiego. Nad doborem treści czuwał dyrektor dobrzechowskiej szkoły Jacek Grodzki. Odsłonięcia tablicy dokonała siostra bp. Niemca, Małgorzata Salwa wraz z mężem Henrykiem. Państwo Salwowie złożyli również podziękowanie wszystkim biorącym udział we wspólnej modlitwie.

Na zakończenie uroczystości bp Wątroba powiedział: „Dziękuję wszystkim przedstawicielom różnych środowisk, ale najbardziej dziękuję chłopakom z Fundacji Troska za obecność. Pamiętajcie, że jesteście obecni w moim sercu, pamiętajcie jestem zawsze z wami”.

Nie ukrywam, że jako Prezes Fundacji piszący tą refleksję stwierdzam, że słowa Biskupa Ordynariusza są dla nas młodych bardzo ważne i dodają nam dużo pozytywnego “wiatru w żagle”, aby nadal angażować się w działania Fundacji Troska i przez dobre życie przeżywane blisko Boga dziękować biskupowi Niemcowi za dar domu rodzinnego, który przekazał na rzecz Fundacji.

Jakub Szczęch, Prezes Fundacji Troska

Fot. ks. Piotr Gnat

Udostępnij