Rocznica utworzenia 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej

„Służba wojskowa kapłaństwem jest! Wy wszyscy jesteście kapłanami, którzy strzegą pokoju i sprawiedliwości. Jesteście zawsze gotowi udać się w odległe zakątki Rzeczpospolitej, skąd dochodzi wołanie o pomoc” – mówił ks. ppłk Radosław Michnowski, dziekan Wojsk Obrony Terytorialnej podczas obchodów piątej rocznicy utworzenia 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej.

25 lipca 2022r. przy Pomniku Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej Podokręgu Rzeszów obchodzono piątą rocznicę utworzenia 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług”. W uroczystości wzięło udział ponad 300 żołnierzy, a także kombatanci, władze państwowe i samorządowe oraz zaproszeni goście.

Mszy św. polowej przewodniczył bp Jan Wątroba, który na początku liturgii podkreślił wartość modlitwy w intencji ojczyzny i tych, którzy jej służą.

Homilię wygłosił ks. ppłk Radosław Michnowski, dziekan Wojsk Obrony Terytorialnej.

Kaznodzieja mówił m. in. o służbie, z którą związane jest żołnierskie powołanie. „Służba wojskowa kapłaństwem jest! – mawiał bp Władysław Bandurski. Ta prawda odnosi się w sposób szczególny do żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. W godzinie, kiedy składaliście przysięgę wojskową, zawarliście przymierze z wartościami wypisanymi na wojskowym sztandarze: Bóg, Honor, Ojczyzna. (…) Powtarzam z całą mocą, że służba wojskowa kapłaństwem jest! Wy wszyscy jesteście kapłanami, którzy strzegą pokoju i sprawiedliwości. Jesteście zawsze gotowi udać się w odległe zakątki Rzeczpospolitej, skąd dochodzi wołanie o pomoc. Licząc się z utratą zdrowia, a nawet życia. Zawsze gotowi, zawsze blisko” – mówił ks. Michnowski.

Po Mszy św. dr. hab. Dariusz Iwaneczko, dyrektor IPN w Rzeszowie, przybliżył przebieg „Akcji Burza” na Podkarpaciu.

Na zakończenie odbył się uroczysty Apel Pamięci z salwą honorową oraz złożono kwiaty i znicze przed pomnikiem.

ks. Jakub Nagi

Fot. ks. Tomasz Nowak

Udostępnij