Rzeszów: Trzech kleryków przyjęło święcenia diakonatu

„Będziecie szczęśliwi, gdy będziecie kochać i gdy będziecie kierować się miłością” – powiedział biskup Jan Wątroba. 20 maja 2023 r. Biskup Rzeszowski w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rzeszowie udzielił święceń diakonatu 3 klerykom Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie.

Mszy św. w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rzeszowie przewodniczył biskup Jan Wątroba. Eucharystię koncelebrowało prawie 30 księży, m.in. proboszczowie parafii, z których pochodzą diakoni oraz przełożeni i wykładowcy Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie.

Na początku ks. Dariusz Gościmiński, proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, powitał zebranych w świątyni i wprowadził w przeżywana uroczystość.

W homilii biskup Jan Wątroba nawiązał do liturgii święceń, a także do słów modlitwy konsekracji, którą biskup wypowiada nad kandydatami do święceń. Mówił także jak istotne jest oddawanie swojego życia, które w stanie duchownym m. in. związane jest z przyrzeczeniem celibatu, który sprawia, że diakon poświęca swoje życia Chrystusowi i Jego Kościołowi, co nie musi oznaczać męczeńskiej śmierci, ale oznacza to, by każdy dzień, każdą chwile życia czynić darem. Dlatego ważne jest to, by dzielić się dobrem które w nas jest, talentami, wrażliwością, pracą, zmęczeniem, modlitwą i służbą.

Biskup Rzeszowski podkreślił w homilii, że Chrystus jest najwyższym wzorem dobroci serca, gdyż to właśnie On przeszedł przez ziemię dobrze czyniąc. Tę prawdę potwierdzają zapisy ewangeliczne. Dobroć Chrystusa przyjęła postać służby, wszak Syn Człowieczy nie przyszedł aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie. W związku z tym, kaznodzieja wskazał, że nie ma dla nas i dla kandydatów do święceń innej drogi, niż ta, którą przeszedł Mistrz – Chrystus i mamy być tacy jak Chrystus głosząc Słowo Boże, czyniąc dobro i oddając życie.

Kaznodzieja mówił również o cnocie pokory. Podkreślił, że świadomość bycia obdarowanym przez Boga rozmaitymi darami, ma kierować do pokornego uznania, że otrzymujemy to wszystko w Kościele i tym skarbem należy się dzielić. Biskup zachęcał również, że trzeba odczytywać to, co Kościół otrzymał i zgodnie z tym jak Kościół chce, mamy być siewcami owej prawdy. Świadomość bycia obdarowanym, to początek szczególnej relacji między nami, a Panem Bogiem. Z tego zrodzi się szczególna więź wierności, której fundamentem jest miłość. Zwracając się do kandydatów do święceń biskup powiedział, że będą szczęśliwi w stanie, który wybrali, gdy będą kochać i gdy będą kierować się miłością.

Po Litanii do Wszystkich Świętych bp Jan Wątroba udzielił święceń diakonatu 3 klerykom piątego roku Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie. Święcenia otrzymali: Łukasz Cyrnek (parafia pw. Św. Onufrego w Łące), Dawid Piróg (parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pagorzynie) i Janusz Szczęch (parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rzeszowie).

Pod koniec Mszy św. słowa wdzięczności wyraził dk. Łukasz Cyrnek, który podziękował w imieniu kolegów Panu Bogu, bp. Janowi Wątrobie, przełożonym Wyższego Seminarium Duchownego, rodzicom i rodzeństwu oraz innym duchownym i świeckim obecnym przy rozeznawaniu powołania i przygotowaniu do święceń diakonatu.

Na zakończenie wszyscy zebrani zawierzyli się Bogu przez wstawiennictwo Matki Bożej.

Msza św. była transmitowana przez Radio VIA.

Po raz pierwszy święcenia diakonatu odbyły się w parafii jednego z kandydatów w 2017 r. (w parafii św. Andrzeja Boboli w Gorlicach). W kolejnych latach święcenia były w Boguchwale, Dobrzechowie i Lipinkach. W 2020 r. święcenia miały odbyć się w Budach Głogowskich, ale ze względu na stan epidemii uroczystości odbyły się w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie. W ubiegłym roku Biskup Rzeszowski udzielił święceń diakonatu w Niebylcu.

ks. Jakub Nagi

Udostępnij