Siostra Urszula Rumin nowym dyrektorem Domu Samotnej Matki w Rzeszowie

Od 3 marca 2021 r. Dom Samotnej Matki w Rzeszowie ma nowego dyrektora – s. Dominikę Jędrzejczak SSCJ zastąpiła s. Urszula Rumin SSCJ. Poniżej prezentujemy artykuł ze strony internetowej Caritas Diecezji Rzeszowskiej:

W ramach Caritas Diecezji Rzeszowskiej od 30 grudnia 2000 r. istnieje Dom Samotnej Matki i Interwencji Kryzysowej w Rzeszowie. Jest on prowadzony przez Siostry Służebnice Najświętszego Serca Jezusowego. Tutaj pomoc otrzymują kobiety w stanie błogosławionym oraz po urodzeniu dziecka, a także matki samotnie wychowujące dzieci lub kobiety będące ofiarami przemocy w rodzinie. W Domu Samotnej Matki otrzymują nie tylko dach nad głową i wyżywienie, ale również wsparcie psychologiczne, terapeutyczne oraz pomoc w nauce właściwego spełniania obowiązków. Do obecnej chwili 114 kobiet w trudnej sytuacji skorzystało z Domu Samotnej Matki. Oprócz kobiet zamieszkujących w Domu Samotnej Matki na dłużej udzielana jest tam pomoc w postaci jednorazowych noclegów i wsparcie doraźne.

25 marca 2009 r. bp Kazimierz Górny poszerzył działalność placówki, poświęcając w niej Okno Życia, którego celem jest ratowanie dzieci już narodzonych, które nie mogły być przyjęte przez matkę i rodzinę. W ten sposób – do tej pory zostało uratowanych pięcioro dzieci.

Przez 19 lat dyrektorem Domu Samotnej Matki była s. Dominika Jędrzejczyk. Z wielką gorliwością prowadziła to dzieło chrześcijańskiej pomocy, otaczając troską samotne matki i ich dzieci. W związku z przejściem siostry Dominiki na emeryturę ks. dr Piotr Potyrała, dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej, mianował nową siostrę dyrektor – s. Urszulę Rumin, powierzając jej prowadzenie Domu Samotnej Matki oraz Okna Życia. Uroczystość rozpoczęła Msza św., po której Ksiądz Dyrektor w obecności całej wspólnoty zakonnej na czele z siostrą prowincjalną Auxilią Felisiak, wręczył siostrze Urszuli akt nominacji.

Caritas Diecezji Rzeszowskiej

Zdjęcia: Caritas Diecezji Rzeszowskiej

Udostępnij